Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doccle en Digitaal Vlaanderen kondigen strategische samenwerking aan Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Doccle en Digitaal Vlaanderen kondigen strategische samenwerking aan

Blogbericht
21 april 2022

Digitaal Vlaanderen en Doccle gaan samenwerken om burgers en bedrijven zoveel mogelijk controle over hun persoonlijke en professionele data te geven. Samen bouwen ze aan een data-ecosysteem waar Vlaanderen in pioniert. De samenwerking kadert in de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf later dit jaar. Elke burger krijgt in de komende maanden een persoonlijke datakluis waar hij overheidsgegevens en gegevens van partijen aangesloten bij Doccle kan beheren. Beide partijen hebben een complementair aanbod, waardoor de persoonlijke datakluizen met publieke en private data voor burgers echt nuttig beginnen te worden.

Elke burger een persoonlijke datakluis

Digitaal Vlaanderen bouwt aan een innovatief platform van persoonlijke datakluizen. Het project is een onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht en kadert in de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf verderop dit jaar. Met dit initiatief wil de overheid het vertrouwen bij burgers en bedrijven vergroten om hun data te delen doordat ze er meer controle over uitoefenen en de data veilig gestockeerd staat. Het project wordt dit jaar concreet.

“Data moet vlotter en veiliger kunnen samenwerken. Dat vergt vertrouwen bij burgers en bedrijven. Daarom gaan wij elke burger deze zomer een persoonlijke datakluis geven zodat hij zelf de controle heeft over zijn data en die veilig kan delen met anderen. We bouwen zo aan een Vlaamse zelf beheerde digitale identiteit”, kondigt Vlaams Minister-President en minister van Digitalisering Jan Jambon aan.

Deze zomer zal elke Vlaming zijn persoonlijke datakluis kunnen activeren via Mijn Burgerprofiel. Om de voordelen van deze kluis tastbaar te maken, gaat Digitaal Vlaanderen actief samenwerken met private en publieke partners om de kluis zo nuttig mogelijk te maken voor gebruikers.

Marktleider Doccle wordt strategische partner

Digitaal Vlaanderen en de marktleider voor digitale administratie Doccle zetten een strategische samenwerking op om burgers controle te geven over hun persoonlijke data. Doccle is het grootste platform voor digitale administratie in België. Meer dan 2,5 miljoen Belgen ontvangen, behandelen en bewaren vandaag heel wat documenten op Doccle. Alle administratie staat dankzij Doccle centraal digitaal georganiseerd op één plek. Doccle gaat de komende maanden naast documentenkluizen ook de stap zetten naar gestructureerde data: data die kan hergebruikt worden door de burger. Net op dat kruispunt vinden Digitaal Vlaanderen en Doccle elkaar en engageren ze zich om samen te werken en op die manier het landschap van datakluizen de komende jaren zo nuttig en veilig mogelijk te maken.

Door samen de schouders te zetten onder de adoptie en het gebruik van persoonlijke datakluizen, willen Digitaal Vlaanderen en Doccle in eerste instantie gebruiksgemak en comfort leveren voor de gebruiker. Die burger is vandaag nog vaak tegen wil en dank de draaischijf om tussen organisaties, publiek en privaat, data te delen om dienstverlening te krijgen.
Zoals bijvoorbeeld het delen van je diploma als je bij een werkgever solliciteert of het delen van bepaalde overheidsattesten. Vaak stellen zich hier ook privacy- en veiligheidsrisico’s omdat er te veel data gedeeld wordt, onnodig bewaard of onveilig via mail doorgestuurd.

Beide partijen willen onderzoeken hoe ze de gebruiker een betere dienstverlening kunnen bieden door data uit te wisselen via de persoonlijke datakluis en op basis van uitdrukkelijke toestemming. Doccle bekijkt hoe ze de bestaande infrastructuur van persoonlijke datakluizen efficiënt kan integreren en inzetten, en wil gebruikers en bedrijven aangesloten op haar ecosysteem extra mogelijkheden bieden om op een veilige manier persoonlijke data uit te wisselen in diverse contexten.

Later dit jaar plant de Vlaamse overheid de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf: een vertrouwde en neutrale tussenpersoon die waakt over de privacy van de burgers.

“De reeds opgebouwde credibiliteit van Doccle als administratief platform samen met de ambitie van Doccle om hét platform te bouwen waar bedrijven en personen digitaal verbinden en zo makkelijk documenten en data kunnen uitwisselen, sluit naadloos aan bij het concept en de visie van Digitaal Vlaanderen. Daarom is een samenwerking tussen 2 sterke partners een mooie stap vooruit. Doccle zal binnenkort samen met het Vlaams Datanutsbedrijf blijven waken over de veiligheid en privacy van de data en hierbij het gebruiksgemak en de toegankelijkheid niet uit het oog verliezen”, verklaart Bram Lerouge, CEO van Doccle.

De samenwerking moet een katalysator worden voor de datasamenleving en het vertrouwen van burgers en bedrijven in het delen van data stimuleren.

“We onderzoeken verschillende toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld hoe we werk-gerelateerde data, denk bijvoorbeeld aan diploma, kunnen laten toevoegen aan de kluis zodat die data verder veilig gedeeld kan worden”, verduidelijk Barbara Van Den Haute, Administrateur-Generaal van het overheidsagentschap Digitaal Vlaanderen dat het Vlaams Datanutsbedrijf opricht.

Ook andere ondernemingen en partijen kunnen aansluiten bij deze samenwerking, om zo een groot platform te creëren waarmee we data vlotter laten stromen en gebruikers de controle geven over hun data.