Figuur 1: Kaart spreiding FLEPOS-referentiestations 

Wat is FLEPOS?

FLEPOS is een gratis dienstverlening van Digitaal Vlaanderen die ‘centimeternauwkeurige satellietnavigatie’ mogelijk maakt. Bij satellietnavigatie denken we meteen aan het Amerikaanse GPS, het eerste en nog steeds meest bekende satellietnavigatiesysteem. Ondertussen bestaan er meerdere systemen: het Russische GLONASS, het Europese Galileo en het Chinese Beidou. De term voor al deze systemen is GNSS (Global Navigation Satellite System).

De nauwkeurigheid van satellietnavigatie is beperkt tot zo’n 10 meter. Voor professionele toepassingen volstaat deze dit echter niet. Landmeters, landbouwers, graafmachines, dronepiloten en baggerschepen hebben een plaatsbepaling nodig die tot op de centimeter nauwkeurig is. Dat is precies wat het FLEPOS-systeem doet. Het stuurt via mobiel internet correctiesignalen uit waarmee de signalen van de satellieten gecorrigeerd worden en ook nauwkeuriger zijn.

Hoe werkt FLEPOS?

FLEPOS beschikt over een netwerk van vaste GNSS-referentiestations, waarvan de exacte positie gekend is (zie afbeelding hieronder). Hiermee berekent het FLEPOS-systeem realtime correctiesignalen voor iedere individuele gebruiker. Deze worden verstuurd via mobiel internet naar het toestel van die gebruiker. Op die manier kan hij zijn positie in Vlaanderen op de centimeter nauwkeurig bepalen. De dienstverlening is gratis en van zeer hoge kwaliteit. Dit leidt tot een toenemend aantal gebruikers in de innovatieve sectoren. Bijvoorbeeld bij het inzetten van drones voor de selectieve bestrijding van ziekten in de precisielandbouw of voor de aanleg van offshore windmolenparken.

Figuur 2. Evolutie van het FLEPOS-netwerk. FLEPOS 1.0 gebruikte enkel GPS. Later werd het Russische GLONASS aan FLEPOS 2.0 toegevoegd. Met FLEPOS 3.0 is de dekking optimaal dankzij de toevoeging van het Europese Galileo en het Chinese Beidou.  

De evolutie van FLEPOS in de afgelopen 20 jaar

FLEPOS bestaat in 2022 20 jaar. Na 2 jaar van voorbereiden en het installeren van referentiestations werd een eerste versie van FLEPOS operationeel in het najaar van 2002. Tussen 2002 en 2019 evolueerde FLEPOS via versie 2.0 naar het huidige FLEPOS 3.0 RTK realtime netwerk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de signalen van vier satellietsystemen. 

Figuur 3: Evolutie van FLEPOS- toepassingen 

FLEPOS 3.0 

In 2019 moderniseerde FLEPOS 3.0 de dienstverlening, bracht haar in lijn met de meest recente technologische evoluties en het groeiende aantal gebruikers en datatoepassingen. Het FLEPOS netwerk werd uitgebreid omdat bijkomende satellietsystemen, het Europese Galileo en Chinese BeiDou, moesten worden ondersteund. Het netwerk telt nu in totaal 45 referentiestations, bestaande uit 33 door FLEPOS geïnstalleerde en beheerde GNSS-referentieontvangers in combinatie met 12 ontvangers van omliggende netwerken (zie Figuur 1). Ongeveer 30% van de CORS zijn uitgerust met GPS/GLONASS-ontvangers en 70% zijn GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou-ontvangers. Ook de samenwerking met de partners (o.a. omliggende netwerken, het NGI, de Koninklijke Sterrewacht) werd versterkt. FLEPOS 3.0 biedt 100% dekking in Vlaanderen, zowel op het land als op het water. Die betrouwbare, ononderbroken dekking is van het grootste belang voor belangrijke sectoren in Vlaanderen, zoals survey, landbouw en constructie op het land, evenals hydrografische metingen, rivierloodsen, baggerwerken en gebruikers van offshore windmolenparken op het water. Ook zien we het gebruik van FLEPOS met drones en innovatieve toepassingen bij onbemande/autonome voertuigen toenemen.  

Figuur 4: Evolutie gebruik Flepos 2011-2022   

Naarmate de impact van de FLEPOS diensten groter wordt, is de tolerantie voor onderbrekingen drastisch afgenomen. Om die reden werd gekozen voor superieure en redundante cloud-gebaseerde diensten met een back-up systeem in beheer van een externe dienstverlener. Het resultaat is 99.98% uptime van het FLEPOS-systeem in 2021. 

Open data

Om tegemoet te komen aan de nieuwe open data richtlijn worden de ruwe realtime data van de individuele referentiestations in het najaar van 2022 ter beschikking gesteld voor hergebruikers. Zij kunnen hiermee soortgelijke of afgeleide diensten opzetten. 

Exponentiële groei

Eind december 2021 telde FLEPOS zo’n 8000 geregistreerde gebruikers (zie grafiek hieronder). Eind juni 2022 steeg dat tot 9000. Dagelijks maken zo’n 1600 unieke gebruikers gebruik van FLEPOS en ook op maandbasis zien we 4500 unieke gebruikers. Gemiddeld merken we een simultaan gebruik van 350 gebruikers (dag en nacht/week en weekends), In de lente met de zaai/plantperiode van de landbouw kan dit pieken tot meer dan 1300 simultane connecties.   

Meer informatie?

Neem een kijkje op deze pagina ((opent in nieuw venster)).

Lees ook de eerder verschenen nieuwsberichten op onze website: 

Meer abonnees voor FLEPOS

Gebruik FLEPOS neemt toe