Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebruiksverbod TikTok wordt verlengd Nieuwsberichten

Gebruiksverbod TikTok wordt verlengd

Nieuwsbericht
28 september 2023

In maart 2023 installeerde het ‘Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT Beleid’ een tijdelijk verbod op het gebruik van TikTok. Dit verbod kwam er naar aanleiding van het advies van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB). Het CCB heeft dit advies na zes maand geëvalueerd en adviseert om het gebruiksverbod aan te houden voor een periode van 6 maand. Op het stuurorgaan van 26 september werd beslist om het vernieuwde CCB advies te volgen en het verbod met minstens zes maand te verlengen.

Concreet verandert de houding van de Vlaamse overheid niet en blijft het huidige gebruiksverbod voor TikTok op de werkvloer en op gebruikerstoestellen van kracht. “Ook gebruikers met een toestel dat niet in centraal beheer is, raden we aan om de app te verwijderen. Het is belangrijk dat alle medewerkers van de Vlaamse overheid zich bewust zijn van de risico’s die het gebruik van de app met zich meebrengt”, zegt Johan Smekens van het team Informatieveiligheid van Digitaal Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen blijft de problematiek en evoluties van de CCB adviezen op de voet volgen en rapporteert hierover via het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Entiteiten die vragen hebben bij het gebruik van TikTok of bij het hernieuwde advies, kunnen bij team Informatieveiligheid terecht via security@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Meer informatie: Digitaal Vlaanderen blokkeert Tiktok en adviseert gebruikers de app te verwijderen.