Gedaan met laden. U bevindt zich op: GRB vernieuwt de bijhouding Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

GRB vernieuwt de bijhouding

Nieuwsbericht
22 augustus 2023

Het GRB, of grootschalig referentiebestand, is vandaag meer dan ooit de referentiekaart van Vlaanderen. Wijzigingen op het terrein worden dankzij de vernieuwde ‘bijhouding’ sneller dan voorheen in kaart gebracht. Vier jaar geleden werd de eerste visienota voor de nieuwe aanpak geschreven. Na het herwerken van de specificaties en de tooling, het doorlopen van een testfase van 9 maanden en een overheidsopdracht om de productie van het nieuwe proces te gunnen, staat het GRB als een huis: meer dan ooit up-to-date en meer dan ooit kwalitatief.

Dè referentiekaart van Vlaanderen

Het GRB, of grootschalig referentiebestand, is de geografische basis (de referentie) voor de nutssector, overheden, landmeters, juristen, notarissen, vastgoedsector,…. Het GRB bevat referentiegegevens zoals gebouwen, percelen, wegen, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Al deze objecten zijn gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling (schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000). Die objecten zijn gemiddeld een paar miljoen keer per jaar onderhevig aan verandering. Dat is goed voor zo’n 1.000 km wegen en tienduizenden gebouwen.

Nieuwe bijhouding

De bijhouding, inclusief het hergebruiken van as-builtplannen waarop Digitaal Vlaanderen blijft inzetten, verloopt nu volgens strikte actualiseringsvereisten en werkt nu ook gegevens uit het Wegenregister bij.
Eén dienstverlener is verantwoordelijk voor ongeveer 1/7de van Vlaanderen. De actualiseringsvereisten variëren naargelang het type GRB-object. Ze werden in overleg met de GRB-partners vastgelegd. De termijn loopt zodra de melding aanvaard is bij Digitaal Vlaanderen. Voor anomalieën ouder dan 1/6/23 kan hiervan afgeweken worden.

Actualiteitsvereiste*

GRB-object of type mutatie (ingetekend als anomalie)

3 maanden

Aanleg nieuwe weg

6 maanden

Gebouw aan de grond opmeetbaar vanaf openbaar domein

Heraanleg van een weg

Windturbine

Cabine

Weg as

9 maanden

Weginrichting (vb .putdeksel, verkeersdrempel)

12 maanden

Overige kunstwerken en terreinen

18 maanden

Objecten gelegen in binnengebied (vb. spoorbaan, watergang, gebouwen niet aanmeetbaar vanaf het openbaar domein)

Ook de laag administratieve percelen (adp), de zogenaamde kadastrale plannen, wordt sneller bijgehouden. Dit gebeurt voortaan wekelijks i.p.v. maandelijks.

Periodieke screening om niet-gemelde mutaties op te vangen

Om de basiskwaliteit van het GRB mee op peil te houden wordt het grondgebied periodiek gescreend op mutaties die niet werden gemeld. Waar nodig zal het GRB ter hoogte van die wijzigingen worden bijgewerkt. Voor het openbaar domein wordt jaarlijks 12,5% van Vlaanderen op het terrein nagekeken en bijgewerkt. Voor de zogenaamde binnengebieden (bepaalde gebouwen, waterlopen en -plassen, spoorbanen en kunstwerken) wordt jaarlijks 50% van Vlaanderen nagekeken via recente middenschalige luchtbeelden. Ook deze worden geactualiseerd waar nodig.

Datakwaliteit nog beter

Een groot deel van de gebruikers, zoals de nutssector en de overheden, hebben een meldingsplicht als zij een afwijking t.o.v. het GRB constateren. Zij zullen merken dat hun melding sneller wordt opgepikt. Naargelang het type melding zal een landmeter ter plaatse gestuurd worden of wordt deze meteen op het scherm aangepast. Ook de datakwaliteit zal erop vooruitgaan. Objecten worden nu in één beweging ingevoerd in plaats van meerdere bewegingen voorheen. Denk aan een gebouw waarvan vroeger eerst de voorgevel en later de achterkant werd ingevoegd wegens een verschil in gebruikte technieken. Dergelijke verbeteringen zijn voor de gebruikers al snel voelbaar.

Blijf op de hoogte waar het GRB verandert

Al die bijhoudingen zorgen ervoor dat het GRB bijna dagelijks verandert. In het dashboard bijhouding per gemeente(opent in nieuw venster) is een overzicht beschikbaar van alle verwerkte anomalieën (ano) sinds de start van de bijhouding via de nieuwe managed service op 1/06/2023. U vindt een overzicht per gemeente en per thema op dashboard, kaart of lijstweergave. Dit rapport bevat ook de laatste bijwerkingsdatum voor de entiteit administratief perceel (adp).

Voor de actuele bijwerkingen is het rapport Wijzigingen Basiskaart Vlaanderen(opent in nieuw venster) beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van het aantal wijzigingen in de Basiskaart Vlaanderen (GRB) voor de thema’s gebouw, kunstwerk, perceel, spoor, water, weg en terrein voor een periode die door de gebruiker zelf kan worden ingesteld.

Gebruik van het GRB is kosteloos en voor iedereen beschikbaar.