Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn Burgerprofiel wordt het centrale kanaal waar burgers hun rekeningnummer(s) en contactgegevens delen met de overheid Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Mijn Burgerprofiel wordt het centrale kanaal waar burgers hun rekeningnummer(s) en contactgegevens delen met de overheid

Nieuwsbericht
18 september 2023

Toen de Vlaamse regering in 2021 de jobbonus introduceerde, bleek dat er nergens een centrale plaats bestond met rekeningnummers en contactgegevens van burgers om die premie correct te kunnen betalen. De oplossing kwam van Mijn Burgerprofiel, waar burgers op een laagdrempelige manier hun rekeningnummer kunnen ingeven zodat ze de premie correct ontvangen.

Mijn Burgerprofiel inzetten als hét platform waar burgers hun contactgegevens en rekeningnummers kunnen beheren, leek toen al een logische volgende stap. En dankzij de aanpassingen aan het digitaliseringsdecreet van 21 juni 2023 wordt nu ook het wettelijke kader daarvoor gecreëerd.

‘Only-once’-principe

In het aangepaste decreet staat onder meer dat burgers via Mijn Burgerprofiel voortaan zelf gegevens kunnen verstrekken aan Vlaamse en lokale overheidsinstanties, waaronder rekeningnummer(s) en contactgegevens zoals een e-mailadres en gsm-nummer. De Vlaamse overheid bouwt hiermee verder aan het ‘Only-once’-principe: de overheid hoeft niet opnieuw te vragen wat die overheid al weet.

Vandaag zijn er vaak organisatorische en technische obstakels. Overheden zijn daarom vragende partij naar één betrouwbare en consistent kanaal waar burgers hun contactinformatie en rekeningnummers kunnen beheren en waar zij dan ook op terugvallen om bijvoorbeeld premies uit te betalen.

Een voorbeeld: stel dat een lokaal bestuur een renovatiepremie wil uitbetalen aan een inwoner. Het rekeningnummer en e-mailadres van deze burger zijn misschien gekend bij andere instanties. Alleen kan het lokaal bestuur die niet raadplegen en moet die dus opnieuw opvragen. Precies om dit type administratieve obstakels weg te werken, zijn lokale besturen vragende partij voor een enkele, betrouwbare en consistente plaats met correcte contactinformatie. Hetzelfde geldt voor andere toegankelijkheidsobstakels door softwarepakketten die onderling niet compatibel zijn, waardoor dezelfde informatie meerdere keren moet worden opgevraagd. Het gewijzigde digitaliseringsdecreeten voorziet nu bron met rekeningnummers en contactgegevens van burgers die in interactie treden met de Vlaamse en lokale overheden. Deze zal overheden helpen om vlotter samen te werken.

Burger in controle van eigen contactgegevens

Door er bovendien voor te zorgen dat burgers hun eigen gegevens up-to-date kunnen houden via Mijn Burgerprofiel en ook kunnen beslissen welke gegevens te delen met welke overheidsinstantie, blijven ze voortdurend zelf aan het stuur.

Mijn Burgerprofiel zal dus kunnen dienen als communicatiekanaal waarmee burgers aan overheidsinstanties toegang geven tot hun gegevens. Dat geldt ook als er bijvoorbeeld een rekeningnummer of een e-mailadres wijzigt. Het zal dan volstaan om dit via Mijn Burgerprofiel aan de betreffende overheidsinstantie(s) mee te delen. Zo wordt Mijn Burgerprofiel dé betrouwbare referentie om persoonlijke informatie beschikbaar te maken, zowel voor burgers als voor overheidsinstanties.

Meer weten?

Neem deel aan de Partnerraad van Mijn Burgerprofiel op 28 september 2023. Schrijf nu al in.(opent in nieuw venster)

Meer informatie over het decreet