Gedaan met laden. U bevindt zich op: UBO-register raadplaagbaar via API's Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

UBO-register raadplaagbaar via API's

Nieuwsbericht
6 september 2023

Het MAGDA-platform werd recent uitgebreid met twee nieuwe API’s. Die maken het voor afnemers mogelijk om de gegevens te raadplegen uit het UBO-register, een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. De ontwikkeling van de API’s kwam op vraag van het Departement Financiën en Begroting, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en de Vlaamse Audit Autoriteit.

Gecentraliseerde databank

Om de eerste betaalaanvraag vanuit de Recovery and Resilience Facility (RRF), een Europees herstelfonds om de lidstaten te ondersteunen tijdens de post-coronaperiode, te kunnen behandelen hadden de betrokken departementen en agentschappen nood aan een gecentraliseerde databank van eindbegunstigden op basis waarvan men een uitspraak kan doen over risico’s inzake dubbele financiering, witwassen en belangenconflicten die gepaard gaan met het toekennen van subsidies en contracten. De gecentraliseerde databank wordt gebouwd door het Departement Financiën en Begroting in Orafin als uitbreiding van de RRF-tool.

Digitaal Vlaanderen (MAGDA) heeft de opdracht opgenomen en twee API’s ontwikkeld ter ontsluiting van de gegevens uit het UBO-register. De FOD Financiën is de authentieke bron en biedt op haar website meer informatie over het UBO-register(opent in nieuw venster). Voor de MAGDA API’s is een gebruikershandleiding beschikbaar op de MAGDA Gebruikersomgeving(opent in nieuw venster).

Geïnteresseerde afnemers kunnen aansluiten op het UBO-register. Hiervoor moet eerst toelating gevraagd worden aan de FOD Financiën en wordt er, mits goedkeuring, een overeenkomst met de bron afgesloten. Voor meer informatie hierover kan steeds contact worden opgenomen met de MAGDA service desk(opent in nieuw venster).