Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update ‘Grenzen van Wateringen’ (september 2023) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update ‘Grenzen van Wateringen’ (september 2023)

Productupdate
19 september 2023

Een update van de ‘Grenzen van Wateringen’ is nu beschikbaar.

Deze versie van de dataset ‘Grenzen van Wateringen(opent in nieuw venster)’ geeft de opheffing van de Watering van Melden weer

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Grenzen > Polders en wateringen.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Grenzen van Wateringen(opent in nieuw venster) en OGC API Features Grenzen van Wateringen(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Binnenwateren’ en ‘Grenzen’) gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.