Gedaan met laden. U bevindt zich op: Automatisch Advies Onze oplossingen

Automatisch Advies

Met de toepassing ‘Automatisch Advies’ krijgen overheidsentiteiten een automatisch advies voor bijvoorbeeld de behandeling van een subsidieaanvraag of de erkenning tot een zorgberoep.

Het is de bedoeling dat burgers slechts enkele gegevens hoeven door te geven bij de aanvraag voor een dienstverlening. De applicatie vervolledigt het dossier automatisch met gegevens die nodig zijn om te bepalen of iemand recht heeft op bijvoorbeeld een subsidie. Op basis van de data geeft de toepassing meteen een advies. Dit advies wordt doorgestuurd naar de desbetreffende entiteit. Zij beslissen dan zelf hoe ze het dossier verder afhandelen.

Automatisch Advies levert op die manier een bijdrage aan een efficiëntere en klantvriendelijke overheid. Door dergelijke eenvoudige dossiers te digitaliseren hebben overheidsinstanties meer tijd om zich bezig te houden met complexere dossiers of het helpen en ondersteunen van hun klanten. Op die manier kunnen ze inzetten op een betere dienstverlening.

Waarvoor kunt Automatisch Advies inzetten?

U kunt Automatisch Advies inzetten voor subsidieprocessen, zoals bijvoorbeeld de transitiepremie van WSE. Automatisch Advies kan ook nuttig zijn voor andere processen. Denk bijvoorbeeld aan processen waarbij er enerzijds nood is aan data en waarbij u deze data anderzijds aan regels en criteria moet aftoetsen.

Het is de bedoeling om de volgende meerwaarde te creëren:

  • We vragen niet wat we al weten
  • Een snellere doorlooptijd van dossiers/vragen en een kleinere foutenmarge.
  • Automatisch Advies past één (gedragen) interpretatie van de regelgeving toe om dossiers of vragen eenduidig te behandelen.
  • Het hergebruik van regelmatig voorkomende regels. Denk bijvoorbeeld aan de evaluatie van een domicilie (die bijvoorbeeld gevestigd moet zijn in het Vlaamse Gewest), een inkomen dat onder een bepaald grensbedrag moet liggen, of de bepaling of een onderneming al dan niet een KMO is.
  • Een snelle en flexibele aanpassing van de regels. Als een entiteit dit wenst, kan ze dit zelf doen.
  • Via één aansluiting raadpleegt een entiteit verschillende bronnen gecombineerd.
  • Ontzorging op vlak van security.
  • Een selectie van dossiers die duidelijk positief of negatief zijn, en dossiers die bijkomende aandacht vragen.

Aansluiten op Automatisch Advies

Entiteiten die willen aansluiten op de toepassing kunnen contact opnemen met Digitaal Vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie).

Case Automatisch Advies: Transitiepremie

Een ondernemer werkt op zijn laptop.

De transitiepremie van de dienst Tewerkstelling binnen het departement Werk en Sociale Economie is de eerste case voor Automatisch Advies. Dit is een premie waarmee de Vlaamse overheid de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap financieel ondersteunt.

Lees hier alles over welke stappen doorlopen worden om tot een advies te komen.