Gedaan met laden. U bevindt zich op: DHMV II, brondata Basiskaart Vlaanderen (GRB)

DHMV II, brondata

LIDAR Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II – ruwe remote sensing data

Deze DHMV II brondata bevat de originele hoogtepunten in de volle resolutie zoals ze zijn ingewonnen bij de opname van de airborne LiDAR missie. De LiDAR opname is uitgevoerd door gebieden - ter grootte van een NGI kaartblad - gebiedsdekkend te overvliegen door middel van overlappende vliegstroken (50% overlap). De vereiste puntdictheid van elke vliegstrook apart is minimaal 8 pts/m² berekend op de first returns. Met de 50% overlap regel wordt dan een minimale puntdichtheid van 16 pts/m² bekomen voor elke locatie in het DHMV II. De puntdichtheid kan plaatselijk veel hoger zijn in sterk vegetatieve gebieden omwille van de meervoudige returns per LiDAR puls.

Na de inwinning worden de LiDAR bestanden verder verwerkt tot geometrische correcte hoogtebestanden waarbij de dienstverlener een verdere classificatie naar maaiveld, niet-maaiveld en water op de originele punten heeft doorgevoerd en uitschieters heeft verwijderd. De DHMV II brondata worden in het LAZ formaat gearchiveerd en verdeeld. Het LAZ formaat is de gezipte versie van het binaire LAS formaat dat specifiek gemaakt is om 3D puntenwolk data uit te wisselen tussen gebruikers. Meer info over LiDAR techniek en het LAS formaat vind je in DHM-ondersteuning.

Ten opzichte van het DHMV I bevat de DHMV II brondata veel rijkere informatie in het LAZ formaat:

  • XYZ informatie;
  • Classificatie van de puntenwolk in LAS klassen 1 (unclassified of niet-maaiveld), 2 (ground of maaiveld) en 9 (water).
  • Intensiteit of de magnitude van de puls return van het hoogtepunt;
  • GPS tijd van de puls;
  • Het Return Number en het Number of Returns (aantal returns) per puls. Indien een LiDAR puls op vegetatie valt zal de first return de hoogtepositie bevatten ter hoogte van de top van de vegetatie en de last return ter hoogte van het maaiveld;
  • Point Source ID of ID die per punt wordt toegekend waarbij wordt gerefereerd naar het vliegstrooknummer. Alle hoogtepunten die in dezelfde vliegstrook zijn ingewonnen, krijgen dezelfde unieke ID. Hierdoor kan de gebruiker de vliegstroken terug samenstellen uit de LAZ tegels;
  • RGB waarden per hoogtepunt op basis van de simultaan ingewonnen luchtopnamen;
  • Een public header block per LAZ bestand met o.a. informatie over de het gebruikte opnamesysteem (System Identifier), de software (Generating software), de datum van de LiDAR missie (File Creation Day of File Creation Year), en nog veel andere interne metadata van het LAS formaat.

De gebruiker wordt verondersteld voldoende kennis te hebben om de ruwe data te hanteren en zelf de nodige controles voor zijn specifieke toepassing uit te voeren. Minder ervaren gebruikers worden daarom aanbevolen gebruik te maken van de DHMV II standaard producten.

Verdere informatie vind je in de metadatabeschrijving van dit product.(opent in nieuw venster)

EODaS Open LiDAR portaal

Via het EODaS Open LiDAR portaal(opent in nieuw venster) wordt de LiDAR data van DHMV I en DHMV II aangeboden voor publieke download. De resulterende bestanden worden aangeboden in vliegstroken, opgesplitst in tiles (of tegels) van 500 meter. De gemiddelde puntendichtheid van deze vliegstrooktegels is minstens 8 pts/m², Iedere tegel wordt weergegeven in 1 bestand in het LAZ formaat. Het is ook mogelijk om de ruwe puntenwolken op een eenvoudige manier te integreren in een eigen applicatie.

Multispectrale digitale beelden (RGB) Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II – ruwe remote sensing data

Deze brondata omvat alle multispectrale beelden waarvan het standaardproduct “Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen, kleur, 2013-2015, Vlaanderen” werd afgeleid. De grondresolutie van de ruwe beelden bedraagt minder dan 10cm.

Meer informatie vind je in de metadatabeschrijving van dit product.(opent in nieuw venster)

Het portaal voor de ruwe multispectrale RGBI-beelden bieden we niet meer aaN.