Gedaan met laden. U bevindt zich op: GRB webdiensten Basiskaart Vlaanderen (GRB)

GRB webdiensten

De GRB-webdiensten zijn rechtstreeks te gebruiken in bestaande GIS-software (commercieel en open source) of kunnen geïntegreerd worden in bestaande toepassingen (desktop of web).

GRB-raadpleegdiensten

Via de GRB-raadpleegdiensten kan je het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen en visualiseren als een kaart.

Er zijn momenteel 6 GRB-raadpleegdiensten beschikbaar:

Om de gebruikservaring te optimaliseren, worden ook tegels aangeboden op vaste schaalniveaus, waardoor je data sneller kan ophalen en visualiseren. De tegels worden aangeboden via volgende diensten:

Meer over raadpleegdiensten

GRB-overdrachtdiensten

Om de GRB-data te bekijken, downloaden, en verder te gebruiken bieden we een aantal overdrachtdiensten aan:

Meer over overdrachtdiensten

Capakey REST Service

De Capakey REST Service laat aan ontwikkelaars toe om kadastrale (plan)perceelsinformatie trapsgewijs en hiërarchisch te bevragen. Zo kunnen lijsten of detailinformatie van gemeenten, kadastrale afdelingen, kadastrale secties en kadastrale (plan)percelen opgevraagd worden.

Het betreft uitsluitend informatie die betrekking heeft op het Vlaamse Gewest.

Meer informatie over de Capakey REST Service

Toegang

De GRB-webdiensten kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden.

Overheidsinstanties (taken van algemeen belang) en netbeheerders

Overheidsinstanties kunnen voor hun taken van algemeen belang het GRB kosteloos gebruiken. Netbeheerders van fysieke leidingnetten kunnen ook kosteloos gebruik maken van het GRB. De gebruiksvoorwaarden werden vastgesteld in twee uitvoeringsbesluiten van het GDI-decreet.

Publieke toegang en hergebruik

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering kan onder de licentie “Gratis open data licentie Vlaanderen v1.02” het GRB kosteloos gebruiken.

Als enige gebruiksvoorwaarde geldt een naamvermeldingsplicht van data en eigenaar bij het doorgeven of bekendmaken (publiceren, …) van de gegevens. Concreet komt het erop neer dat je steeds ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, Digitaal Vlaanderen’ vermeldt. Alle voorwaarden kunnen nagelezen worden in de “Gratis open data licentie Vlaanderen”(PDF bestand opent in nieuw venster).