Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie over GRB 5.0 Release notes en documentatie GRB

Informatie over GRB 5.0

Het aanbod GRB-producten is uitgebreid sinds juli 2017. Je kan nu historische versies en verschilbestanden downloaden. In functie daarvan wijzigt het datamodel en de gegevensstructuur van GRBgis en GRBcad. 

Vijf wijzigingen

In totaal wijzigen er 5 zaken:

  1. Historische versies van GRBgis en GRBcad zullen gedownloaded kunnen worden voor elke datum vanaf 1 januari 2014.
  2. Verschilbestanden tussen 2 versies van GRBgis zullen gedownloaded kunnen worden. De oudste versie die in aanmerking komt is deze van 1 januari 2014.
  3. De entiteiten Mkv en Mkp verdwijnen uit GRBgis en GRBcad
  4. De objecttypes Gebouwaanhorigheid (Gba) type uitbreiding, Wegaanhorigheid (Wga) type telefooncabine en Puntvormige weginrichting (Wpi) type praatpaal zijn niet meer van toepassing en verdwijnen. Voor zover deze types in historische versies aanwezig waren, blijven zij opgenomen in de historische producten. Het objecttype Lokale bijhoudingszone (Lbz) type lokale bijhouding adp is niet meer van toepassing en verdwijnt. Dit objecttype zal ook niet meer opgenomen worden in de historische bestanden of verschilbestanden.
  5. Het datamodel en de gegevensstructuur van GRBgis en GRBcad worden aangepast in functie van deze wijzigingen.