Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebruik CRAB voor postadressen Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)

Gebruik CRAB voor postadressen

Het CRAB als authentieke gegevensbron voor adressen in Vlaanderen bevat alle administratief geldige adressen op het Vlaamse grondgebied.

Het ene adres is het andere niet. De definitie hiervan kan variëren volgens de behoeften van de instellingen, de geografen of de postmannen, met name:

  • Een fysiek adres wordt gewoonlijk gedefinieerd als zijnde “de informatie die vereist is voor de lokalisering van een gebouw, perceel of eigendom” .
  • Een postadres wordt gedefinieerd als zijnde “het geheel van de informatie die door de verzender is verstrekt en die nodig is voor de bezorging van de zendingen aan de geadresseerde, zonder te moeten zoeken en eenduidig, in het kader van de prestaties van de postoperator”.

De standaard die de juiste structuur van de weergave van een adres toelicht, is terug te vinden op www.bpost.be/adressering.

Een correct adres moet als volgt weergegeven worden:

Adreslijn 1* Voornaam en Naam
Adreslijn 2 Functie/Afdeling
Adreslijn 3* Organisatie/Bedrijf
Adreslijn 4 Gebouw/Verdieping/lokaal (fysiek adres informatie)
Adreslijn 5* Straatnaam + huis- en busnummer
Adreslijn 6* Postcode + gemeente
Adreslijn 7 Land
*= verplicht

Enkel de lijnen 1, 3, 5 en 6 zijn verplicht voor binnenlandse zendingen. Adreslijn 7 met de vermelding van het land is enkel toegelaten voor zendingen van en naar het buitenland. Geen enkele adreslijn mag onderstreept worden. Iedere lijn is een aparte lijn, en mag nooit doorlopen op een volgende lijn van het adres.

Postadressendienst

De postadressendienst van het CRAB laat toe om op een eenvoudige manier correcte postadressen samen te stellen op basis van de adresgegevens in de CRAB-databank. Door gebruik te maken van deze dienst ben je zeker dat het adres:

  1. een correct en bestaand adres is omdat het is opgenomen in het CRAB, de authentieke geografische gegevensbron voor adressen in Vlaanderen;
  2. het adres op de juiste manier als postadres wordt weergegeven volgens de door bpost vastgelegde richtlijnen.

Het CRAB voorziet in verschillende mogelijkheden om officiële adressen te gebruiken als postadressen:
postadressendienst;

  • batch-postadressendienst;
  • de webservice WS-CRAB voorziet de operatie “postadres” die als output correct geformatteerde postadressen geeft;
  • de CRAB-downloadartikels bevatten alle nodige informatie voor een correcte samenstelling tot postadressen.