WS-CRAB ontsluit informatie van een subset van de entiteiten uit het CRAB. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de entiteiten en hun onderlinge samenhang. De vermelding X,Y rechtsboven in een entiteit duidt op het feit dat dit object van eenvoudige geometrische attributen (zoals een centroïde en omhullende rechthoek) is voorzien. De entiteiten aangeduid met een * beschikken over een volledige geometrische component.

WS-CRAB biedt drie soorten operaties:

 • List XXX: oplijsten van entiteiten op basis van nul of één parameter; oplijsten van domeinwaardes;
 • Find XXX: zoeken van entiteiten op basis van één of meer parameters die jokertekens mogen bevatten;
 • Get XXX: opvragen van details van een enkele entiteit.

CRAB Tools

De CRAB Tools service bevat hulpmethoden die transformatielogica ontsluiten bovenop de gegevens vervat in het CRAB. De service kan aangewend worden om eigen adresbestanden op te schonen en te verrijken met geografische informatie. De service bevat slechts drie operaties:

 • GetCRABMatch: met deze operatie kan men voor een gegeven adres het overeenkomstige CRAB adres opzoeken; deze operatie is in eerste instantie bedoeld voor de omzetting van adressen in rijksregisternotatie naar het CRAB formaat, maar kan uiteraard ook voor andere formaten worden aangewend;
 • GetAddressLocation: met deze operatie kan men de (gekende of berekende) terreinpositie van een CRAB adres bekomen;
 • GetStreetLocation: met deze operatie kan men de ligging van een CRAB straat bekomen.

Geolocation Service

De Geolocation Service converteert adressen naar geografische coördinaten die vervolgens kunnen gebruikt worden om een positie aan te duiden op een kaart. De dienst ontsluit twee resources:

 • Suggestion:
  • bevat een lijst van geldige adressen;
  • op basis van een input (string) wordt gezocht naar overeenkomstige adressen in die lijst;
  • de inputstring kan een gemeentenaam, een deelgemeentenaam, een postcode, een straatnaam, een huisnummer en/of delen daarvan bevatten;
  • als antwoord krijg je een deel van de adressenlijst in het formaat ‘Straatnaam huisnummer, Gemeente’.
 • Location:
  • bevat een lijst van geldige adressen en hun positie op het terrein;
  • op dezelfde manier als bij ‘Suggestion’ wordt op basis van de input de lijst gefilterd;
  • als er geen letterlijke overeenkomst wordt gevonden, wordt geprobeerd een gelijkaardig adres te vinden;
  • als antwoord krijg je een lijst van ‘LocationResponse’-entiteiten, die het geformatteerde adres, de omschrijvende rechthoek, de centroïde van de locatie en een indicatie van het soort locatie bevatten.

WMS-adressen

‘Adressen’ is een van de 9 INSPIRE-thema’s uit Annex I. Informatie Vlaanderen stelt overeenkomstig de Europese voorschriften een WMS ter beschikking met de in het CRAB opgenomen adressen van Vlaanderen met hun locatie. De service biedt twee stijlen aan: één met en één zonder adreslabels.

Deze WMS kan in courante GIS software gevisualiseerd worden.

WMS ‘Adressen’ capabilities(opent in nieuw venster)