Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met het DHM-Vlaanderen Het Digitaal Hoogtemodel

Aan de slag met het DHM-Vlaanderen

Voorbeeldtoepassingen van DHMV II

  • Hoogtemodellering gebouwen Vlaanderen
  • Zonnepotentieel en zonnekaart Vlaanderen
  • Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog

    Een interdisciplinair team van de Universiteit Gent maakt gebruik van de hoogte-informatie uit het DHMV II om bovengronds bewaarde sporen uit de Eerste Wereldoorlog in kaart te brengen. Hierbij komt ongeziene en zeer gedetailleerde informatie naar boven.

    Uit het hoogtemodel blijkt heel duidelijk dat in de microtopografie nog ontzettend veel sporen van de Eerste Wereldoorlog bewaard zijn. Veel beboste percelen zijn 100 jaar lang grotendeels onaangeroerd gebleven. Nadat de vegetatie uit de LiDAR brondata is gefilterd, duiken tal van sporen op. Ook op weidegronden, die in tegenstelling tot akkers niet of weinig bewerkt en genivelleerd zijn, zijn er veel meer restanten bewaard dan op het eerste zicht te verwachten is. Binnen het project is het DHMV II van enorme waarde en zal volledig geïntegreerd worden met alle andere onderzoeksgegevens waaronder luchtfoto’s en geofysische bodeminformatie.

    Voor meer informatie over dit project kan je terecht op www.wo1.ugent.be

Voorbeeldtoepassingen van DHMV I

Een voorbeeld van een mogelijke toepassing van de LIDAR-hoogtepunten – brondata is het Eindrapport fase 1 van de studie Mens en landschap in het Dijlebekken (Vanmontfort B., Van Hove D., Verstraeten G., Van Rompaey A., De Man J. & Van Peer P. 2004; Mens en landschap in het Dijlebekken, Eindrapport fase 1, Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Gewest, Afdeling Monumenten & Landschappen).

> Mens en landschap in het Dijlebekken(PDF bestand opent in nieuw venster)

Een tweede voorbeeld is het onderzoek dat werd uitgevoerd in verband met het opstellen van een archeologisch beschermingsdossier voor het plateau van Caestert nabij de plaats Kanne in de gemeente Riemst, waarbij het DHM Vlaanderen basisbestand en de LIDAR-hoogtepunten - brondata zijn gebruikt.

Dit plateau, spectaculair gelegen op een hoge landtong tussen de Maas in het oosten en het Albertkanaal in het westen is archeologisch vooral bekend vanwege de aanwezigheid van een grote hoogteversterking uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. (Verhoeven, M.P.F. 2008; Studieopdracht naar een archeologische evaluatie van het plateau van Caestert (Riemst, provincie Limburg), onuitgegeven rapport, RO-Vlaanderen).

> Studieopdracht naar een archeologische evaluatie van het plateau van Caestert (opent in nieuw venster)