Gedaan met laden. U bevindt zich op: Archeologie en landschapsonderzoek Remote sensing-projecten bij Digitaal Vlaanderen

Archeologie en landschapsonderzoek

Het digitaal hoogtemodel is een zeer gedetailleerde topografische opname van heel Vlaanderen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van metingen met laserpulsen. Die laserpulsen worden gestuurd en terug opgevangen vanuit een vliegtuig. Die techniek noemen we ‘laseraltimetrie’. Het ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen’ werd opgemaakt in opdracht van Digitaal Vlaanderen. Meer informatie over het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen vindt u via deze link.

Schat aan archeologische informatie

De ‘hoogtekaart’ ontsluit een enorme schat aan nieuwe archeologische informatie. In sommige gevallen gaat het om tot op heden volledig ongekende sites en fenomenen, zoals prehistorische grafheuvels en akkersystemen of oude wegtracés. Maar ook gekende archeologische sites komen nu veel beter in beeld. Denk maar aan middeleeuwse kasteelsites of loopgravencomplexen uit de beide wereldoorlogen.

Handleiding

Het hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) bevat enorm veel informatie. Die informatie haal je er echter alleen uit als je kennis van zaken hebt, ook op technisch vlak. Daarom schreef het agentschap Onroerend Erfgoed(opent in nieuw venster) in samenwerking met de Beeldverwerkingsketen van het Digitaal Vlaanderen een handleiding voor de toegang tot en het gebruik van dit instrument(opent in nieuw venster).

Deze handleiding beschrijft de basispraktijken om aan de slag te gaan met het hoogtemodel, en biedt een aantal voorbeelden vanuit de archeologische praktijk. Het doelpubliek van de handleiding is in de eerste plaats de archeologische sector. Uiteraard is de techniek om met het hoogtemodel aan de slag te gaan ook bruikbaar voor andere sectoren.

Meer lezen?

In het novembernummer van het populair wetenschappelijk tijdschrift ‘EOS’ verscheen een bijdrage over het gebruik van de brondata van het Digitale Hoogtemodel.