Gedaan met laden. U bevindt zich op: Asbestdaken monitoren vanuit de lucht aan de hand van AI Remote sensing-projecten bij Digitaal Vlaanderen

Asbestdaken monitoren vanuit de lucht aan de hand van AI

Asbesthoudende daken helpen ontdekken via artificiële neurale netwerken (AI)

In heel wat huizen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest gebruikt als bouwmateriaal. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat er ongeveer 2,3 miljoen ton asbest zit in diverse gebouwen in Vlaanderen. Een groot deel van de asbest zit verwerkt in leien en de gekende golfdaken van voor 2001. Asbest, en vooral de blootstelling aan asbestvezels vormt een gevaar voor de gezondheid. De Vlaamse regering heeft OVAM de opdracht gegeven om werk te maken van een asbestafbouwplan. Een maatregel vormt het geleidelijk vervangen van asbestcementdaken (golfplaten en leien) tegen 2034. Een goed zicht op de verspreiding van de verschillende asbesthoudende daken in Vlaanderen is dan ook cruciaal.

Daarom heeft de OVAM Digitaal Vlaanderen en VITO gevraagd om hun gezamenlijke remote sensing kennis in te zetten voor de inventarisatie van potentieel asbestmateriaal op daken in Vlaanderen. De hoge resolutie luchtopnamen, opgenomen in kader van het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II (DHMVII 2013-2015), vormen hiervoor een goede basis. Deze remote sensing beelden worden geanalyseerd met deep learning algoritmes binnen de EODaS Machine Learning workflow.

Meer info:

Figuur : Detectie (transparant rood) van oude leien door het AI-algoritme