PROMUT was een binnen IncGEO geïnitieerd samenwerkingsproject tussen wetenschappelijke partners (VITO, UGent – TELIN, FORSIT, geografie), de industrie (Vision++ bvba.) en onze organisatie.

Het doel van PROMUT is het ontwerpen en implementeren van een prototype (demonstrator) beeldverwerkingsketen ter ondersteuning van validatie en stresstestoefeningen. Het uitgangspunt is een operationalisering van een automatische verwerkingsketen voor GRB mutatiedetectie in het kader van de GRB-actualisatie.