De enige ecotoopkartering die het gehele Vlaamse grondgebied omvat, was de Biologische waarderingskaart (BWK). De BWK is opgebouwd op basis van manuele kartering en kan dus niet met grote regelmaat bijgewerkt worden.

Deze haalbaarheidsstudie heeft een methodologie uitgewerkt en getoetst om specifieke en belangrijke vegetatietypes in Vlaanderen in kaart te brengen aan de hand van zeer hoge resolutie beeldmateriaal (Ikonos satelietbeelden).