Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grachtendetectie Vlaanderen via Deep learning Remote sensing-projecten bij Digitaal Vlaanderen

Grachtendetectie Vlaanderen via Deep learning

Een haalbaarheidsstudie om grachten te detecteren aan de hand van het Hoogtemodel Vlaanderen ​​​​​​

illustratie "haalbaarheidsstudie om grachten te detecteren aan de hand van het Hoogtemodel Vlaanderen"
Van links naar rechts: grootschalige luchtopname met waterlopen van de VHA, LiDAR hoogte data die de potentiële afwateringsstructuren blootlegt, het hydrologisch afstromingsraster dat toont hoe het water effectief loopt, het Grachtenbestand0.1 dat alles combineert in een geconnecteerd waterlopen netwerk, inclusief de stroomrichting

In opdracht van de VMM en in samenwerking met VITO werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om aan de hand van LiDAR puntenwolken, met name de brondata van DHMVII, in combinatie met andere geo-data (in casu GRB, VHA, LBPC) grachten te detecteren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van Deep learning (AI) geïntegreerd in een automatische processing en interpretatie workflow .