Digitaal Vlaanderen heeft een samenwerkingscontract met het Waterbouwkundig Laboratorium. In geval van overstromingen worden de digitale videobeelden die vanuit een helikopter zijn opgenomen, zo snel mogelijk verwerkt tot een overstromingskaart. Hiermee wordt in nauw overleg met VMM diverse overstromingskaarten op waterinfo.be ((opent in nieuw venster)) gevoed.

Meer info is terug te vinden op http://www.watlab.be/nl/helikoptervluchten ((opent in nieuw venster))

Voorbeelden van helikoptervluchten (november 2010) in kader van overstromingen :

In kader van het project LUMEN wordt het gebruik van een UAV (Unmanned Aerial Vehicle) of onbemande vliegtuig als aanvulling van de helikoptervluchten voor overstromingskartering onderzocht.