Van de Ikonos satelietbeelden (2002/2003) werd een vegetatiekaart aangemaakt waarbij onderscheid gemaakt werd tussen volgende klassen:

  • geen vegetatie,
  • begroeiing,
  • gras,
  • landbouw.

Daarnaast werden ook de klassen “geen informatie” en “wolk of wolkenschaduw” onderscheiden voor die gebieden waar geen inhoudelijke informatie kon afgeleid worden.

(Geopunt ((opent in nieuw venster)) of ANB-WMS )