Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht FLEPOS GNSS-referentiestations FLEPOS Centimeternauwkeurige positiebepaling

Overzicht FLEPOS GNSS-referentiestations

Het FLEPOS 3.0-netwerk bestaat momenteel uit 45 GNSS-referentiestations, waarvan Informatie Vlaanderen 33 referentiestations in eigen beheer uitbaat. Deze 33 stations leveren data aan de RTK-dienstverlening. De RINEX-data kan worden gedownload via de Reference Data Shop of via de FTP-site. Zowel de RTK-dienstverlening als de RINEX-data staan gratis ter beschikking van de gebruiker.

De overige GNSS-referentiestations

De overige 12 GNSS-referentiestations zijn eigendom van andere GNSS-netwerken en leveren eveneens data aan de RTK-dienstverlening. De RINEX-data van deze negen stations kan echter enkel bekomen worden door rechtstreeks contact op te nemen met het GNSS-netwerk dat eigendom is van het referentiestation:

Daarnaast zijn de GNSS-referentiestations, die eigendom zijn van Informatie Vlaanderen, opgenomen in andere RTK-netwerken:

De uitwisseling tussen de verschillende GNSS-netwerken levert verschillende voordelen op. Zo wordt de dekking van de GPS-dienstverlening ook gegarandeerd in de grensregio’s en is het niet noodzakelijk hiervoor eigen referentiestations op te richten.

Het is belangrijk om weten dat de coördinaten van dit station kunnen verschillen wanneer eenzelfde referentiestation opgenomen wordt in verschillende netwerken. Deze verschillen zijn echter beperkt (mm-niveau) en hebben weinig of geen impact op het uiteindelijke resultaat van de RTK-meting.
Wat betreft de situatie in België en de uitwisseling tussen FLEPOS/GPSBru/Walcors zijn de coördinaten van alle referentiestations bepaald door het NGI. Dit betekent dat de coördinaat identiek is/blijft, ongeacht in welk netwerk het station is opgenomen.

Sitelogs

De sitelogs (EUREF-fiches) van de FLEPOS 3.0 stations zijn te vinden via deze link(opent in nieuw venster).

Overzichtskaart referentiestations

Netwerk van GNSS-referentiestations

Overzicht FLEPOS-referentiestations Google Earth