Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebouwen- en Adressenregister Onze oplossingen

Gebouwen- en Adressenregister

Ter verbetering van haar beleidsvoering en dienstverlening trekt de Vlaamse overheid volop de kaart van de uitbouw van een geïntegreerd stelsel van authentieke (geografische) gegevensbronnen.

 

Het Gebouwenregister

Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke identificatie en levensloop aan voor gebouwen en gebouweenheden (zoals flats en winkels). Dit vereenvoudigt de uitwisseling van (gebouwgerelateerde) informatie tussen verschillende instanties en vormt een stabieler koppelvlak dan adressen. Het Gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest.

Het Adressenregister

Het Adressenregister voorziet de adresseerbare objecten in het Gebouwenregister van adressen en de wegen in het Wegenregister van straatnamen. De bevoegdheid voor adres- en straatnaamtoekenningen ligt bij de 300 Vlaamse gemeenten (bij CRAB-decreet). Het Adressenregister zal dan ook op middellange termijn het CRAB als authentieke bron voor adressen vervangen.

Naar één geïntegreerd stelsel

Ter verbetering van haar beleidsvoering en dienstverlening trekt de Vlaamse overheid volop de kaart van de uitbouw van een geïntegreerd stelsel van authentieke (geografische) gegevensbronnen. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, bedrijven, percelen, gebouwen, adressen en de kaart. Met het Grootschalige Referentiebestand (GRB) en het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) is al volop gewerkt aan een gebiedsdekkende authentieke registratie voor ‘kaart’ en ‘adressen’.

Het Gebouwenregister is sterk verweven met het Adressenregister. Het register voorziet een nauwkeurigere en stabiele aanduiding van een adres binnen een gebouw.

Het Gebouwenregister zal ook voldoende informatie bevatten om de koppeling met andere authentieke gegevensbronnen en thematische uitbreidingen toe te laten. Het GRB dient als basis voor de gebouwgeometrie waardoor het nieuwe register consistent is met de geografische ondergrond.

Er bestaat een sterke verwevenheid tussen het Gebouwenregister en de registratie van percelen omwille van de topologische en administratieve relatie tussen beide objecten.

Nieuws