Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wettelijk kader Gebouwen- en Adressenregister

Wettelijk kader

Wat ooit begon als een vrijblijvende aanbeveling, is ondertussen verankerd in Vlaamse regelgeving. Onder invloed van Europa worden ook de nodige afspraken gemaakt op federaal niveau.

Europa

Instemmingsdecreet INSPIRE samenwerkingsakkoord

Om de implementatie van de INSPIRE-richtlijn te coördineren binnen België, is er ook een samenwerkingsakkoord(PDF bestand opent in nieuw venster) voorzien tussen de drie gewesten en de federale overheid. Om het samenwerkingsakkoord in werking te laten treden, moet er voor de drie gewesten en de federale overheid een instemmingsregelgeving zijn.

Voor Vlaanderen is dit het Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie(opent in nieuw venster) van 23 december 2010.

Vlaanderen

GDI-decreet