Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten Geografische webdiensten

Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten

Gebruiksrecht

De service kan door iedereen gebruikt worden. De aanbieder van de service geeft geen garanties t.a.v. de werking van de service, noch t.a.v. de juistheid van de aangeboden informatie. Door het gebruik van de service verbindt elke gebruiker of raadpleger er zich toe om zich te houden aan de toegangs- en gebruiksbepalingen van de in de service aangeboden gegevens. Gelieve de toegangs- en gebruiksbepalingen te raadplegen in de metadata van alle datasets die in de service worden aangeboden. Bij het gebruik van de service verwerkt de aanbieder van de service het IP-adres van de raadpleger. Onderstaande informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder moet altijd voorafgaandelijk door de aanbieder gecommuniceerd worden aan de raadpleger.

Privacyverklaring

De geografische webdiensten zijn diensten die ontwikkeld zijn en beheerd worden door het agentschap Digitaal Vlaanderen van de Vlaamse overheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Bij het gebruik van de geografische webdiensten houdt agentschap Digitaal Vlaanderen o.a. het IP-adres (*) van de machine/server vanwaar de vraag gesteld wordt bij, dit ter beveiliging zodat verdacht of invasief gebruik kan opgespoord worden. Deze verwerking kadert in de taak van algemeen belang van agentschap Digitaal Vlaanderen om voornoemde geografische webdiensten te beheren. De verzamelde IP-adressen worden gedurende een termijn van maximaal 90 dagen bijgehouden en zijn enkel toegankelijk voor de beheerders van de geografische webdiensten van agentschap Digitaal Vlaanderen.

De gebruiker van de geografische webdiensten kan agentschap Digitaal Vlaanderen verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking. De gebruiker heeft alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, in welk geval geen toegang zal kunnen worden gegeven tot de geografische webdiensten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via onderstaande contactgegevens, waarbij de aanvraag steeds gepaard moet gaan met een bewijs van identiteit en een bewijs dat het desbetreffende IP-adres betrekking heeft op de gebruiker.

Indien de gebruiker het niet eens is met de wijze waarop agentschap Digitaal Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt of hierover vragen heeft, kan deze steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van agentschap Digitaal Vlaanderen via privacy@digitaal.vlaanderen.be of klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

(*): Volgende gegevens worden bijgehouden door agentschap Digitaal Vlaanderen bij het gebruik van de geografische webdiensten:

 • date
 • time
 • s-sitename
 • cs-method
 • cs-uri-stem
 • cs-uri-query
 • s-port
 • c-ip
 • cs(User-Agent)
 • cs(Referer)
 • cs-host
 • sc-status
 • sc-substatus
 • sc-win32-status
 • sc-bytes
 • cs-bytes
 • time-taken

Meer informatie over deze gegevens staat op de ‘W3C Logging’-webpagina van Microsoft.(opent in nieuw venster)