Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overdrachtdiensten Ons GIS-aanbod

Overdrachtdiensten

Wat is een WFS?

Een Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen en aanleveren van geografische vectoriële data. De communicatie en het aanleveren van de gegevens gebeurt door middel van XML. De gegevens worden aangeleverd onder de vorm van een voor geografische gegevens specifiek schema, beter bekend als GML (Geography Markup Language).(opent in nieuw venster)

De WFS-standaard (opent in nieuw venster)(ISO19142) wordt ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC)(opent in nieuw venster) en de International Organization for Standardization (opent in nieuw venster)(ISO). De WFS-diensten aangeboden door Digitaal Vlaanderen ondersteunen versie 1.1.0 en 2.0 van deze standaard.

De WFS-standaard definieert drie operaties:

 1. GetCapabilities: operatie die alle metadata inherent aan deze service weergeeft;
 2. DescribeFeatureType: geeft een beschrijving van de structuur van de gegevens;
 3. GetFeature: levert de gegevens.

In tegenstelling tot WMS-services richt een WFS zich vooral op het bevragen van de gegevens terwijl een WMS eerder bedoeld is om de gegevens te bekijken.

De WFS’en van Digitaal Vlaanderen worden aangeboden in volgende Coördinaat Referentie Systemen (CRS):

 • EPSG:31370: Belge 1972 / Belgian Lambert 72,
 • EPSG:4326: WGS 84,
 • EPSG:4258: ETRS89,
 • EPSG:3812: ETRS89 / Belgian Lambert 2008,
 • EPSG:3043: ETRS89 / ETRS-TM31,
 • EPSG:3035: ETRS89 / ETRS-LAEA,

 • EPSG:32631: WGS 84 / UTM zone 31N,
 • EPSG:25831: ETRS89 / UTM zone 31N,
 • EPSG:3857: WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere),
 • EPSG:102100: ESRI:102100.

De data uit de WFS’en kunnen in verschillende formaten gedownload worden.

Het gebruik van de services, ontsloten door Digitaal Vlaanderen, is kosteloos en het gebruiksrecht voor de services vind je hier.

Wat is een OGC API Feature?

De standaard ‘OGC API Features’,(opent in nieuw venster) ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC), (opent in nieuw venster)specificeert de vereisten en aanbevelingen voor API’s met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Het Core-gedeelte van de standaard beschrijft de verplichte elementen die elke implementerende dienst moet ondersteunen. Aanvullende mogelijkheden, zoals toegang tot complexere gegevensmodellen, zullen in aanvullende delen worden gespecifieerd.

Het gebruik van de services, ontsloten door Digitaal Vlaanderen, is kosteloos en het gebruiksrecht voor de services vind je hier.

Wat is een WCS?

Een Web Coverage Service (WCS) is een interface voor het opvragen en aanleveren van geografische rasterdata. De via een WCS overgedragen rasterdata zijn de ruwe data.

De WCS-standaard (opent in nieuw venster)wordt ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC)(opent in nieuw venster). De WCS-diensten aangeboden door Digitaal Vlaanderen ondersteunen versie 1.1.0, 1.1.1 en 2.0.1 van deze standaard.

De WCS-standaard definieert drie operaties:

 1. GetCapabilities: operatie die alle metadata inherent aan deze service weergeeft;
 2. DescribeCoverage: geeft een volledige beschrijving van de structuur van de gegevens;
 3. GetCoverage: levert de gegevens.

In tegenstelling tot WMS-services zijn er slechts een beperkt aantal toepassingen die gebruik kunnen maken van deze services. Ook aan serverkant is het implementeren van de standaard minder gangbaar. Een WCS richt zich vooral op het bevragen van de gegevens terwijl een WMS eerder bedoeld is voor het bekijken van de gegevens.

De WCS’en van Digitaal Vlaanderen worden aangeboden in volgende Coördinaat Referentie Systemen (CRS):

 • EPSG:31370: Belge 1972 / Belgian Lambert 72,
 • EPSG:4326: WGS 84,
 • EPSG:4258: ETRS89,
 • EPSG:3812: ETRS89 / Belgian Lambert 2008,
 • EPSG:3043: ETRS89 / ETRS-TM31,
 • EPSG:32631: WGS 84 / UTM zone 31N,
 • EPSG:25831: ETRS89 / UTM zone 31N,
 • EPSG:3857: WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere),
 • EPSG:102100: ESRI:102100.

De data uit de WCS’en kunnen in TIFF-formaat gedownload worden.

Het gebruik van de services, ontsloten door Digitaal Vlaanderen, is kosteloos en het gebruiksrecht voor de services vind je hier.

Bèta-diensten

Voor elke dienst in productie biedt Digitaal Vlaanderen ook een bèta-dienst aan. Deze bèta-dienst kan gebruikt worden om implementaties tijdens de ontwikkelingsfase van toepassingen te testen. De betreffende bèta-diensten kunnen aangesproken worden via de productie-URL waarbij ‘vlaanderen’ aangepast wordt naar ‘beta-vlaanderen’.

Voor deze diensten garandeert Digitaal Vlaanderen niet dezelfde beschikbaarheid en performantie als voor de diensten in productie. Voor specifieke testscenario’s, bv. loadtesten, contacteer digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).