Gedaan met laden. U bevindt zich op: Communicatiefuncties bij de Vlaamse overheid Het Organisatieregister

Communicatiefuncties bij de Vlaamse overheid

Communicatieverantwoordelijken

Elk departement en elk agentschap van de Vlaamse administratie heeft een communicatieverantwoordelijke (artikel III.64 van het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster)).

De communicatieverantwoordelijken plannen, realiseren en evalueren het communicatiebeleid. Ze stimuleren, coördineren en begeleiden de communicatie van hun organisatie, zorgen ervoor dat die spoort met het gemeenschappelijk communicatiebeleid van de Vlaamse administratie en zien toe op de naleving van de normen voor overheidscommunicatie: standaardtaal, heldere taal, duidelijkheid over de fase waarin de besluitvorming zich bevindt, herkenbaarheid als Vlaamse overheid, politieke neutraliteit, commerciële neutraliteit, correct gebruik van externe media.

> Lijst van communicatieverantwoordelijken van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster)

Communicatieadviseurs en -medewerkers

In veel departementen en agentschappen zijn er behalve de communicatieverantwoordelijke nog andere communicatieadviseurs en medewerkers.

> Lijst van communicatieadviseurs en -medewerkers bij de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster)

Perswoordvoerders

Specifiek voor contacten met de pers zijn er perswoordvoerders aangesteld. Zij bouwen, in samenspraak met de bevoegde minister en in overleg met hun management, een actief persbeleid uit.

> Lijst van perswoordvoerders(opent in nieuw venster) en van hun vervangers(opent in nieuw venster)

De lijsten laten aanpassen?

De verschillende departementen, agentschappen en instellingen van de Vlaamse overheid houden zelf hun organisatiegegevens actueel. Hoort jouw naam in een lijst? Wil je iets laten aanpassen? Check wie de contactpersoon is voor jouw organisatie. (opent in nieuw venster)

De dag na het uitvoeren van de aanpassing worden de bestanden op de site automatisch geactualiseerd.

Problemen bij het openen van de documenten?

Als je nog steeds Internet Explorer als browser gebruikt, is het mogelijk dat het script voor de Excel-rapporten geblokkeerd wordt. Je moet dan een andere browser gebruiken: Chrome, Edge, Firefox, …