Gedaan met laden. U bevindt zich op: Achtergrondinformatie orthofotomozaïeken Luchtopnamen

Achtergrondinformatie orthofotomozaïeken

Gebruik

figuur: links orthofotomozaïek in combinatie met GRB-entiteiten, rechts: orthofotomozaïek in combinatie met Groenkaart

Orthofotomozaïeken zijn één van de meest sprekende multifunctionele referentiebestanden waarvan op alle beleidsniveaus (het gewest, de provincies en de gemeenten) veelvuldig gebruik wordt gemaakt, onder andere:

 • voor het opbouwen, controleren en/of actualiseren van vectoriële data (agrarische gebruikspercelen, waterlopen, oppervlaktewateren en grachten, wegen en andere);

 • voor het opbouwen, controleren en/of actualiseren van thematisch opgestelde digitale kaarten (onder meer in het kader van ruimtelijke ordening, landinrichting, biologische waarderingskaart of milieueffectrapporten);

 • als achtergrond voor plaatsbepaling op middenschalig niveau;

 • als visuele rasterachtergrond bij de voorstelling van andere geografische data.

Hoe worden orthofotomozaïeken aangemaakt?

Een orthofotomozaïek als metrisch document is het eindresultaat van een complex proces, genaamd orthorectificatie, dat als doel heeft vertekeningen in de originele luchtopnamen weg te werken. Deze vertekeningen zijn te wijten aan het reliëf, de stand van de camera op het moment van de opname en interne cameravervormingen.

Daarnaast worden meerdere individuele, orthogerectificeerde luchtopnamen samengebracht tot één homogene mozaïek die een beeld biedt van een groter interessegebied (gemeente, provincie, Vlaanderen, …). Hierbij worden de overlap en de kleurverschillen tussen de individueel orthogerectificeerde luchtopnamen verwijderd.

Indien u meer informatie wenst over het technische productieproces, raadpleeg de technische fiche van de middenschalige orthofotomozaïeken V5.0. (PDF bestand opent in nieuw venster)

Voordelen

Algemeen hebben orthofotomozaïeken volgende voordelen:

  • Nauwkeurig

   Ze weerspiegelen het reële landgebruik op het moment van de luchtopname waardoor de toestand van het terrein nauwkeurig kan bepaald worden;

  • Planimetrisch correct

   Ze zijn planimetrisch correct. Dit betekent dat, op het maaiveld, nauwkeurige metingen van afstand, hoeken en richtingen kunnen worden uitgevoerd (net zoals op een kaart). Een orthofotomozaïek is dus een kaart waarbij de gebruiker zelf de topografische elementen kan interpreteren;

  • Ruimtelijke samenhang analyseren

   Ze geven een overzichtsbeeld van uitgestrekte gebieden. Hierdoor kunnen verschillende objecten in hun ruimtelijke samenhang over een groot gebied geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.

  • Snelle updatecyclus

   Ze hebben een snelle updatecyclus in vergelijking met kaarten.

  • Precieze opnamedatum

   Via de bijhorende vliegdagcontour geven ze voor ieder deel van de orthofotomozaïek de precieze opnamedatum weer.

  Aandachtspunten

  Aandachtspunten bij het gebruik van de orthofotomozaïeken:

   • Weergave

    Enkel elementen op maaiveldhoogte zijn correct (orthogonaal) weergegeven (gebouwen en kunstwerken kunnen met andere woorden nog vertekeningen vertonen).

   • Correctheid

    Wie geometrisch heel correcte metingen wil uitvoeren, in het bijzonder in hoogte, maakt beter gebruik van de originele luchtopnamen.

   • Interpretatie

    Een orthofotomozaïek moet nog geïnterpreteerd worden; dit is niet altijd vanzelfsprekend voor een nieuwe gebruiker.

   • De tussentijdse producten die als orthofotowerkbestanden worden aangeboden:

    • kunnen grotere vertekeningen vertonen in objecten die boven het maaiveld gelegen zijn;
    • hebben globaal een lagere geometrische nauwkeurigheid dan de standaard producten die later in het proces ter beschikking komen;
    • worden daarom best enkel voor (intern) professioneel gebruik ingezet.