Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het beleid achter open data Open data

Het beleid achter open data

Conceptnota open data

Op 23 september 2011 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota over open data(PDF bestand opent in nieuw venster) goed. Die nota bevat een aantal strategische krachtlijnen die Vlaanderen willen laten aansluiten bij de koplopers betreffende open data, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor deze conceptnota was het eindrapport(PDF bestand opent in nieuw venster) van de rondetafel ‘i-vlaanderen: de Vlaamse overheid interactief.

Open data charter

Op 22 mei 2018 heeft het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het open data charter, zoals dat uitgewerkt was binnen het programma Smart Flanders(opent in nieuw venster), onderschreven.

Het open data charter bevat 20 algemene principes m.b.t. open data en is een duidelijke intentieverklaring van alle Vlaamse departementen en agentschappen, provinciale en lokale besturen om verdere stappen te zetten met betrekking tot de realisatie van open data.

Raadpleeg het open data charter goedgekeurd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. (PDF bestand opent in nieuw venster)

Actieplan open data 2020-2024

Op 6 februari 2020 keurde het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het actieplan open data 2020-2024 goed.

Het actieplan open data 2020-2024 heeft als baseline “meer open data beter bruikbaar maken”. Concrete acties hebben betrekking op sensibilisering rond hergebruik van overheidsinformatie en open data, promotie van het open data aanbod, juridische ondersteuning bij het aanbieden van open data of aanbieden van een Vlaams Open Data Portaal.

Raadpleeg het actieplan open data 2020-2024(PDF bestand opent in nieuw venster) goedgekeurd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

In februari 2021 werd gerapporteerd over de voortgang van het open data actieplan 2020-2024 aan het Stuurorgaan. Het rapport bevat een aantal prioritaire open data acties voor 2021(PDF bestand opent in nieuw venster). Aan de hand van deze acties willen overheden in Vlaanderen de beschikbaarheid van Vlaamse open data vergroten en de bruikbaarheid ervan verhogen, alsook mikken op een hogere score op de DESI-index (meer bepaald de subindicator “open data maturiteit“) voor Vlaanderen.