Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden voor het hergebruik van overheidsinformatie Open data

Voorwaarden voor het hergebruik van overheidsinformatie

Een overheidsinstantie kan bepaalde voorwaarden opleggen aan het recht op hergebruik. Zo kunnen er via een licentie voorwaarden gelegd worden op het hergebruik. Of kan een overheidsinstantie een vergoeding vragen voor het hergebruik.

Modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed . Aan de hand van dit uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering onder andere modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data bepaald. In deze modellicenties kunnen overheden voorwaarden opnemen die gelden bij het hergebruik van de overheidsinformatie.

Overheden in Vlaanderen hebben de keuze uit drie modellicenties bij het ter beschikking stellen van open data:

  • Creative Commons Zero verklaring(opent in nieuw venster), waarbij de instantie afstand doet van haar intellectuele eigendomsrechten voor zover dit wettelijk mogelijk is. Hierdoor kan de gebruiker de data hergebruiken voor eender welk doel, zonder een verplichting op naamsvermelding.
  • Modellicentie voor gratis hergebruik: onder deze licentie doet de instantie geen afstand van haar intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en onder minimale restricties.
  • Modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding: onder deze licentie stelt de instantie nog steeds haar data ter beschikking voor eender welk hergebruik, maar wil zij hiervoor een vergoeding ontvangen. In regel is deze vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.

Indien een instantie kiest voor voorwaardelijk hergebruik is het gebruik van één van deze modellicenties verplicht, tenzij de betrokken overheid anders motiveert. De motivering voor een licentie die afwijkt van de modellicenties wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Kan een overheidsinstantie een vergoeding vragen?

Overheden in Vlaanderen kunnen een vergoeding vragen voor hergebruik van overheidsinformatie. In regel is de vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking of verspreiding. Bij terbeschikkingstelling in een online omgeving wordt geen vergoeding gevraagd maar er kan wel een bronvermelding(PDF bestand opent in nieuw venster) opgelegd worden. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit gemeld aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, inclusief de verantwoording van de marginale kosten die worden aangerekend.

Indien het hergebruik echter een hoogwaardige dataset of onderzoeksgegevens betreft kan er geen vergoeding gevraagd worden, deze dienen steeds kosteloos ter beschikking te worden gesteld.

Meer informatie? Lees meer over de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.(PDF bestand opent in nieuw venster) Let op de verwijzingen naar wetgeving zijn mogelijks niet meer up to date, voor een correct overzicht van de wettelijke bepalingen inzake hergebruik kan u steeds hier terecht.