Gedaan met laden. U bevindt zich op: OSLO Onze oplossingen

OSLO

OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) ontwikkelt en publiceert open standaarden in co-creatie met publieke of private partners.

De Vlaamse overheid wil haar dienstverlening optimaliseren en de uitwisseling van informatie vlotter laten verlopen. Maar overheidsdiensten aan burgers en ondernemers worden ondersteund door gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. Daarom is er nood aan een eenduidige standaard: OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties).

Waarom OSLO?

Kort gezegd: OSLO zorgt voor een coherente dienstverlening. Met OSLO zet Digitaal Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal-principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

Overheden in Vlaanderen leveren meer dan duizend publieke diensten aan burgers en ondernemers. Deze processen worden ondersteund door verscheidene gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. De gegevens in deze toepassingen worden dikwijls gemodelleerd vanuit een specifiek perspectief, waardoor deze niet hergebruikt kunnen worden over verschillende toepassingen en processen heen. Om deze gegevens te kunnen hergebruiken, moeten deze getransformeerd worden, wat vaak aanleiding geeft tot hoge kosten, fouten en frustraties.

Daarom zet de Vlaamse Overheid in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie: Open Standaarden voor Linkende Organisaties, kortweg OSLO. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en een betere vindbaarheid van informatie en dienstverlening. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

Aan de slag: Data.Vlaanderen

In de digitale samenleving wordt van de overheid verwacht dat ze overheidsdata ontsluit volgens een breed gedragen methode. Data.Vlaanderen.be(opent in nieuw venster) is het domein waarop Digitaal Vlaanderen data ontsluit volgens de principes beschreven in de Vlaamse URI standaard. Naast enkele datasets biedt Data.Vlaanderen.be ook toegang tot de standaarden, informatiemodellen, tools en documentatie die gebruikers in staat stellen aan de slag te gaan met data.

Nieuws