De Vlaamse overheid wil haar dienstverlening optimaliseren en de uitwisseling van informatie vlotter laten verlopen. Maar overheidsdiensten aan burgers en ondernemers worden ondersteund door gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. Daarom is er nood aan een eenduidige standaard: OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties).

Wat is OSLO?

OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties

De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

Met OSLO zet Digitaal Vlaanderen samen met haar partners in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

Aan de slag met OSLO

Hier vindt u alles wat u moet weten om met OSLO aan de slag te gaan. Van de werkmethode en voorbeelden, tot en met veelgestelde vragen en informatie over de URI-standaard.

Projectondersteuning OSLO

Met de informatie op deze OSLO- website willen we iedereen die met semantische interoperabiliteit geconfronteerd wordt zo goed mogelijk verder helpen.

Zoekt u nog ondersteuning? Neem eerst een kijkje in de informatie onder de OLSO-Toolkit. ((opent in nieuw venster))

Voor specifieke ondersteuning vanuit het OSLO-team contacteert u: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)