Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoplossingen Onze oplossingen

Projectoplossingen

De dienst Projectoplossingen van Digitaal Vlaanderen biedt afnemers projectrealisatie en -begeleiding op maat. Zo ontzorgen we klanten van de complexiteit van het realiseren van een eigen IT-oplossing. 

Projectondersteuning op maat

Digitale transformatieprojecten vragen intensieve opvolging. Digitaal Vlaanderen Projectoplossingen biedt hiervoor projectondersteuning op maat aan. Ons aanbod gaat van adviesverlening tot de totaalrealisatie (e2e) van het volledige project. De klant is vrij om te kiezen uit onze diensten of ze te combineren zoals hij/zij dat wenst.

 • Stap 1

  Adviesverlening bij projectaanpak

  Wij leveren het advies dat de klant nodig heeft voor de opmaak van een bestek, de evaluatie van offertes, juridisch- en GDPR-gerelateerde zaken of de keuze van de beste methodiek voor een bepaald projectonderdeel. Misschien is de organisatie op zoek naar iemand met de nodige expertise rond een specifiek onderwerp om te zetelen in de projectstuurgroep? Ook dat is een voorbeeld van een situatie waarin de klant kan kiezen voor onze ‘Adviesverlening bij projectaanpak’.

 • Stap 2

  Aanleveren kern-rollen

  Vaak zijn er zeer specifieke en zeer diverse profielen nodig voor de realisatie van een digitaliseringsproject: analisten, ontwikkelaars, specifieke specialisten voor bepaalde onderwerpen zoals AI, IT-techniekers, juristen, DPO, business analisten, data analisten, (Solution) Architecten…

  Projectoplossingen levert de profielen die nodig zijn voor de realisatie van programma’s en projecten. Dit gebeurt volledig op maat van de klant.

  We voorzien steeds een Business Partner die gedurende de looptijd van het project de voortgang opvolgt en erover waakt dat alles verloopt zoals afgesproken. De selectie, de coördinatie en de inzet van de juiste profielen, behoren eveneens tot zijn of haar taken. De klant kan erop rekenen dat ons team gedurende het hele project aan de kant staat van de klant en dat we samen met de klant de beste oplossing op maat uitwerken.

  Organisaties die zelf een aantal profielen ter beschikking hebben kunnen deze zonder probleem mee inzetten in het projectteam. De organisatie blijft ook gedurende de hele looptijd nauw betrokken bij het project via onder andere de stuurgroep.

 • Stap 3

  Volledige ontzorging

  Er kan ook gekozen worden voor een volledige ontzorging, waarbij Projectoplossingen het hele project in handen neemt en een multidisciplinair team voorziet.

Voorbeeld van onze werking

We starten steeds met het definiëren van de scope van het project. Daarna bekijken we welke oplossingen we nodig hebben om het project te realiseren en welke daarvan eventueel al beschikbaar zijn als generieke IT-Bouwsteen binnen de Vlaamse overheid. Oplossingen die niet beschikbaar zijn als generieke IT-Bouwsteen, worden aanbesteed via Perceel 5 van de raamcontracten van Digitaal Vlaanderen. We maken hiervoor vooraf een risicoanalyse en een projectplan. We bepalen de doorlooptijd en becijferen de geschatte kost van het project.

Gedurende de hele duur van het project nemen we ook het juridische aspect mee: is de opzet conform GDPR en andere relevante regelgeving? Daarnaast worden ook de andere aspecten die noodzakelijk zijn bij een digitaliseringsproject niet uit het oog verloren. Denk daarbij aan advies rond gebruikerservaring, audit op vlak van toegankelijkheid of lanceringscommunicatie.