Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestuurscomité Wegenregister Wegenregister

Bestuurscomité Wegenregister

Bestuurscomité Wegenregister

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Digitaal Vlaanderen, het Vlaams huis voor Verkeersveiligheid en het Agentschap voor Wegen en Verkeer werd een bestuurscomité Wegenregister opgericht.

De samenstelling van dit bestuurscomité respecteert de evenwichten in de cofinanciering. Daarnaast nemen ook de lokale besturen (VVSG) en de vereniging voor Vlaamse Provincies (VVP) hieraan deel, aangezien zij ook belangrijke stakeholders zijn.

Het bestuurscomité Wegenregister is gemandateerd om technische en organisatorische aangelegenheden op productniveau van het Wegenregister goed te keuren, binnen het financiële kader opgelegd door de beheercommissie Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

Het bestuurscomité Wegenregister is daarnaast ook gemandateerd voor de oprichting en aansturing van werkgroepen ter ondersteuning van haar taken en opdrachten.

Het bestuurscomité komt minstens vier maal per jaar samen.

Voorzitter van het bestuurscomité Wegenregister

Ziggy Vanlishout
Digitaal Vlaanderen