Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cloudstrategie Vlaamse digitale strategie

Cloudstrategie

Het ICT-stuurorgaan van de Vlaamse overheid heeft op 7 februari 2019 de Cloudstrategie van de Vlaamse overheid goedgekeurd, met dien verstand dat de ‘cloud first’-strategie genuanceerd wordt, dat er geen verplichte rapportering komt en een en ander budgettair haalbaar is.

In deze Vlaamse overheidsbrede cloudstrategie (PDF bestand opent in nieuw venster)worden 6 strategische principes naar voor geschoven:

 • Stap 1

  We kiezen voor een publieke cloud-first strategie

  Evalueer eerst cloud vooraleer andere alternatieven te beschouwen. Dit is in de praktijk geen ‘cloud only’ strategie.

 • Stap 2

  We voorzien een multi-cloud aanbod binnen de Vlaamse overheid

  Zo kunnen entiteiten individueel telkens de meest effiiënte en geoptimaliseerde keuze maken.

 • Stap 3

  Alle entiteiten maken een plan van aanpak die past in een cloud adoptie pad, om de cloudstrategie te concretiseren

  Hierdoor kunnen entiteiten zich identificeren in een bepaalde fase en de hieraan gekoppelde acties als doel voorop stellen.

 • Stap 4

  We garanderen continuïteit via een hybride cloud architectuur

  Dit zal gebruikt worden bij een cloud migratie.

 • Stap 5

  We werken risicobeheersmaatregelen uit op het niveau van de Vlaamse overheid

  Dit om de informatieveiligheid te garanderen, de risico’s in kaart te brengen en te mitigeren.

 • Stap 6

  We benutten maximaal de software- en platformdiensten van de cloud

  Zo moeten geen eigen platformen en infrastructuur worden ingericht en onderhouden.