Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale dienstverleningsstrategie Vlaamse digitale strategie

Digitale dienstverleningsstrategie

Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering de digitale dienstverleningsstrategie voor de Vlaamse overheden goed. Met deze strategie wil de regering de kwaliteit van de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheden garanderen en verbeteren.  

“Het is de ambitie van de overheid om haar dienstverlening ‘low touch’ te maken. Voor burgers, bedrijven, verenigingen maar ook lokale overheden betekent dit dat hun contact met de overheid zo vlot mogelijk moet verlopen en met zo weinig mogelijk contactpunten. Dit laatste vindt zijn neerslag in onze e-loketten zoals Mijn Burgerprofiel of het E-loket voor ondernemers. Met de digitale dienstverleningsstrategie willen we nog een stuk verder gaan. Ze vormt een kader en houvast voor Vlaamse overheden en lokale besturen bij de ontwikkeling van hun digitale dienstverlening. Op die manier willen de volgende stappen zetten in het aanbieden van een consistente gebruikerservaring over de verschillende overheden heen.” - Mark Andries, Voorzitter Stuurorgaan

De principes en criteria van optimale digitale dienstverlening 

De volgende vijf principes zullen richting geven aan de toekomstige digitale dienstverlening van Vlaamse en lokale overheden en vormen de kern van deze strategie.

  • Standaard digitaal: Onze dienstverlening evolueert en verbetert voortdurend vanuit de ambitie om de dienstverlening digitaal aan te bieden aan de gebruikers.
  • Gebruiker centraal: Onze digitale dienstverlening wordt vanuit het standpunt van de gebruiker ontwikkeld. De noden van alle gebruikers staan centraal in onze dienstverlening.
  • Digitaal herdacht: Om onze dienstverlening digitaal te transformeren werken we samen over de overheden en partners heen. We herdenken processen zodat ze maximaal mobiel bruikbaar zijn.
  • Datagedreven: Onze dienstverlening maakt optimaal gebruik van beschikbare data en inzichten, zowel voor het aanbieden van onze diensten als voor het herdenken van onze processen.
  • Betrouwbaar: Onze digitale dienstverlening is herkenbaar, veilig en draagt de privacy, de gegevensbescherming en het vertrouwen van de gebruiker hoog in het vaandel.

Elke principe wordt op zijn beurt gekoppeld aan gebruikers- en digitale inclusiecriteria die aangeven hoe je als gebruiker de toepassing van het principe beleeft en hoe het principe op een digitaal inclusieve manier toegepast kan worden.

De digitale dienstverleningsstrategie naar de praktijk 

Om de digitale dienstverleningsstrategie ook in de praktijk te kunnen uitvoeren, werkte het Stuurorgaan een governance model met rollen en verantwoordelijkheden en een actieplan uit. Daarnaast definieerde het een aantal hulpmiddelen waaronder de bestaande hoofd e-loketten: Mijn Burgerprofiel en het E-loket voor ondernemers.

Een nuttig hulpmiddel: het aftoetsingsinstrument

De digitale dienstverleningsstrategie legt de verplichting op dat een dienstverlener bij de implementatie van een significante nieuwe digitale dienst of grondige herwerking van een bestaande digitale dienst een aftoetsing moet uitvoeren. Die bepaalt in hoeverre deze nieuwe of herwerkte dienst voldoet aan de principes van de digitale dienstverleningsstrategie. Een significante nieuwe of herwerkte digitale dienst is een dienst waarvan het budget 500.000 euro overschrijdt of waarvan het doelpubliek ruimer is dan 100.000 gebruikers.

Om aan deze verplichting te voldoen werd een aftoetsingsinstrument ontwikkeld. Hiermee kunt u in ongeveer 2 uur aan de hand van een zelfevaluatie inschatten in welke mate door uw dienst voldaan wordt aan de gebruikerscriteria en digitale inclusiecriteria die horen bij elk van de 5 principes van de digitale dienstverleningsstrategie.

Zo krijgt u een overzicht van de mate waarin uw dienst deze principes naleeft, wat de sterke punten zijn en wat de eventuele aandachtspunten zijn.

In het Vademecum bij gebruik aftoetsingsinstrument(PDF bestand opent in nieuw venster) lichten we in detail het juiste gebruik van het aftoetsingsinstrument toe. Er wordt ook in uitgelegd hoe u het Zelfevaluatiedocument digitale dienst(Word bestand) invult, en hoe u daarna het bijbehorend Scores rekenblad digitale dienst(Excel bestand) gebruikt om te berekenen in welke mate uw dienst voldoet aan de 5 principes.

Heeft u vragen over het aftoetsingsinstrument, of wilt u ondersteuning tijdens het gebruik ervan? Neem dan contact op via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Meer informatie

Raadpleeg hier de volledige digitale dienstverleningsstrategie voor de Vlaamse overheden.