Andere bevoegdheden Vlaamse Sociale Inspectie

De afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie kan een onderzoek instellen naar klachten over de toepassing of de uitvoering van Vlaamse maatregelen in het kader van werk.

  • Discriminatie op het vlak van werk
  • Dienstencheques
  • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeids- en beroepskaarten, arbeidsvergunningen)
  • Private arbeidsbemiddeling (onder meer uitzendarbeid, outplacement, werving en selectie)
  • Maatregelen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen (onder meer start- en stagebonus, DAC, gesco, premie 50+, subsidie voor personen met arbeidshandicap, …)
  • Sociale Economie (onder meer beschutte en sociale werkplaatsen & lokale diensteneconomie)
  • Initiatieven die de loopbaan vooruit helpen (onder meer opleidingscheques, betaald educatief verlof)
  • Europees Sociaal Fonds (ESF)
  • Taalwetgeving in arbeidsrelaties