Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden en procedure meldpunt werkgerelateerde discriminatie

Voorwaarden en procedure meldpunt werkgerelateerde discriminatie

Voorwaarden om een klacht in te dienen via het Meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie

U kunt een klacht indienen als u het slachtoffer of een getuige bent van discriminatie

 • in de sector van de arbeidsbemiddeling, bijvoorbeeld:
  • als uitzendkracht
  • in het wervings- of selectieproces
  • of tijdens een outplacementbegeleiding
 • bij een instelling zoals de VDAB of Syntra die doet aan:
  • beroepskeuzevoorlichting
  • beroepsopleiding
  • of loopbaanbegeleiding
 • als werknemer bij een dienstenchequebedrijf
 • als personeelslid of sollicitant van de Vlaamse overheid (inclusief onderwijspersoneel)
 • of bij een werkgever die zich toelegt op beroepsopleiding en tewerkstelling van gehandicapten

Opgelet: Gebeurde de discriminatie bij een andere werkgever, in een andere sector of niet op het werk? Lees dan de informatie over de andere meldpunten waar u een klacht kunt indienen.

Ook voor andere klachten over de toepassing of de uitvoering van Vlaamse maatreglen in het kader van werk maakt u een melding via dit formulier.

Procedure om een klacht in te dienen via het Meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie

Volg dit stappenplan als u een klacht wil indienen:

 • Stap 1

  Vul het online formulier in

  Vul het online klachtenformulier van de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie in. Uw melding is vertrouwelijk, wij hechten veel belang aan uw privacy.

 • Stap 2

  De klacht wordt onderzocht

  Het departement WSE controleert of het uw klacht kan verwerken. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • als het departement WSE bevoegd is voor de klacht, onderzoekt het zelf de gebeurtenissen.
  • als het departement WSE niet bevoegd is, wordt uw klacht doorgestuurd naar de juiste organisatie. U ontvangt daarover een bericht.
 • Stap 3

  Gevolg van de klacht

  Het gevolg van de klacht of melding hangt af van het soort inbreuk. Het departement WSE brengt u op de hoogte van het resultaat van uw melding.