• De nettarieven zijn (naast de energiekost en een aantal heffingen) een deel van de factuur die u van uw energieleverancier krijgt.
  • De nettarieven dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten. Ze dekken ook de transmissiekosten die Fluvius aan Elia betaalt.
  • Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bevoegd voor het bepalen van de nettarieven voor aardgas en elektriciteit.

Distributienettarieven in 2023

De nettarieven verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. Uw netbeheerder kunt u niet vrij kiezen. Wie uw netbeheerder(opent in nieuw venster) is, is afhankelijk van de plaats van uw aansluiting.

Vanaf 1 januari 2023 worden de nettarieven voor elektriciteit anders aangerekend.
Door de nieuwe nettarieven zal een deel van uw factuur vanaf 2023 niet langer berekend worden op basis van uw afname van het net maar op basis van de pieken die u veroorzaakt. Op hetzelfde moment verdwijnt voor de nettarieven ook het onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief.
Uw leverancier kan voor het aangerekende energietarief wèl nog een onderscheid maken tussen dag- en nachttarief.

Veelgestelde vragen