Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren - Voorwaarden

Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren - Voorwaarden

Werft u een laaggeschoolde jongere aan? Met deze doelgroepvermindering hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen socialezekerheidsbijdragen te betalen voor die werknemer.

Overgangsmaatregel 1 juli 2024

De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren wordt stopgezet (beslissing VR 27 oktober 2023). Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijft u de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Voorwaarden jongere

De jongere:

 • treedt in dienst vóór het begin van het kwartaal waarin hij 25 wordt
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (de maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer of een vestigingseenheid met een vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). De woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden
 • is laaggeschoold:
  • geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs
  • hoogstens in het bezit van de volgende getuigschriften:
   • lager onderwijs
   • eerste graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • tweede graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • leertijd
   • deeltijds beroepssecundair onderwijs
   • getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 1, 2 en 3.
 • is niet meer voltijds leerplichtig.
 • maakt bij VDAB een loopbaanportfolio(opent in nieuw venster) aan met daarin zijn studiegegevens. Dat doet hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij in dienst gaat. Maakt hij het portfolio na die deadline aan? Dan krijgt u de vermindering pas in het kwartaal waarin de jongere zich registreert.
  De jongere hoeft geen werkloosheidsuitkeringen te ontvangen om in aanmerking te komen.
 • is minstens halftijds tewerkgesteld, tijdelijk of vast.
  Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.
  Lees meer op de website van de sociale zekerheid(opent in nieuw venster).

Loonvoorwaarden jongere

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de jongere de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

 • 7.500 euro tijdens de eerste 4 kwartalen van de tewerkstelling
 • 8.100 euro tijdens de volgende 4 kwartalen.

Verschillen per kwartaal

Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt.

Let op: het kwartaal zonder doelgroepvermindering telt mee in de maximaal 8 kwartalen waarin de jongere recht geeft op de doelgroepvermindering.

Voorwaarden werkgever

Als werkgever komt u in aanmerking voor deze doelgroepvermindering als

 • uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is
 • u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort.

Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren