Deze jongeren komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering

De jongere:

 • is jonger dan 25 en zijn 25ste verjaardag valt niet in het kwartaal waarin hij in dienst treedt
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen): zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden
 • is laaggeschoold:
  • geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs
  • hoogstens in het bezit van de volgende getuigschriften:
   • lager onderwijs
   • eerste graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • tweede graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • leertijd
   • deeltijds beroepssecundair onderwijs
   • getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 1, 2 en 3.
 • is niet meer voltijds leerplichtig.
 • maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio ((opent in nieuw venster)) aan met daarin zijn studiegegevens. Dat doet hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij in dienst gaat. Maakt hij het portfolio na die deadline aan? Dan krijgt u de vermindering pas in het kwartaal waarin de jongere zich registreert.
  De jongere hoeft geen werkloosheidsuitkeringen te ontvangen om in aanmerking te komen.
 • De jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.
  Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie effectief aan de slag zijn.
  Meer over deze voorwaarde op de website van de RSZ ((opent in nieuw venster)).

Loonvoorwaarden van de jongere

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de jongere de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

 • 7500 euro tijdens de eerste 4 kwartalen van de tewerkstelling
 • 8100 euro tijdens de volgende 4 kwartalen.

Verschillend loon per kwartaal
Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt. Let op: het kwartaal zonder doelgroepvermindering telt mee in de maximaal 8 kwartalen waarin de jongere recht geeft op doelgroepvermindering.

Komt u als werkgever in aanmerking voor doelgroepvermindering?

U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

 • uw onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd
 • u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort.

Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren