Het Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich specifiek op drie doelgroepen:

  • laaggeschoolde jongeren
  • oudere werknemers
  • personen met een arbeidshandicap.

Daarnaast zijn er nog andere Vlaamse, federale en sectorale doelgroepverminderingen.

Jongeren

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren kennen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Het bedrag van die korting varieert met de categorie: laaggeschoold of leerling.

Oudere werknemers

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor oudere werknemers kennen een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers in dienst houden of nemen. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen oudere werkende (‘zittende’) werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden.

Personen met een arbeidshandicap

Een werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen. Ook een zelfstandige met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kan steun krijgen.

Andere Vlaamse en federale doelgroepverminderingen

Naast de bovenstaande Vlaamse doelgroepverminderingen zijn er nog andere - Vlaamse en federale - maatregelen waardoor u als werkgever een korting krijgt op de rsz-bijdrage die u voor uw (nieuwe) werknemers moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).