Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepverminderingen

Doelgroepverminderingen

Werft u iemand aan die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt? Dan komt u in aanmerking voor een doelgroepvermindering of RSZ-vermindering. Dat is ook het geval als u zo’n persoon aan het werk houdt. Dankzij een doelgroepvermindering betaalt u voor die werknemer minder of geen werkgeversbijdragen.

Het Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich specifiek op vier doelgroepen:

  • laaggeschoolde jongeren
  • personen zonder recente, duurzame werkervaring
  • oudere werknemers
  • personen met een arbeidshandicap.

Daarnaast zijn er nog andere Vlaamse, federale en sectorale doelgroepverminderingen.

Jongeren

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren kennen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen.

Personen zonder recente, duurzame werkervaring

Werkgevers die een persoon zonder recente, duurzame werkervaring aanwerven kunnen onder bepaalde voorwaarden een vermindering krijgen op de socialezekerheidsbijdragen. De vermindering bedraagt maximum 1.000 euro per kwartaal.

Oudere werknemers

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor oudere werknemers kennen een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers in dienst houden of nemen. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen oudere werkende (‘zittende’) werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden.

Personen met een arbeidsbeperking

Een werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen. Ook een zelfstandige met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kan steun krijgen.

Andere Vlaamse en federale doelgroepverminderingen

Naast de bovenstaande Vlaamse doelgroepverminderingen zijn er nog andere - Vlaamse en federale - maatregelen waardoor u als werkgever een korting krijgt op de rsz-bijdrage die u voor uw (nieuwe) werknemers moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).