2 doelgroepen

De vermindering geldt voor 2 doelgroepen: jongeren en 58-plussers. Beide doelgroepen worden nog verder opgesplitst:

Deze tabel toont de belangrijkste voorwaarden voor de doelgroepvermindering voor jongeren en die voor 58-plussers:

 Doelgroepvermindering voor jongerenDoelgroepvermindering voor 58-plussers
Welke werkgevers komen in aanmerking?Privésector, socialprofitsector en overheidPrivésector
Welke werknemers komen in aanmerking?Alleen nieuwe werknemers
  • Nieuwe werknemers niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
  • Werknemers die al in dienst zijn
Begrenzing van het refertekwartaalloon

Eerste 4 kwartalen: 7.500 euro

Volgende 4 kwartalen: 8.100 euro

13.945 euro

Voor kwartaal 4 van elk jaar bedraagt dit 18.545 euro behalve voor uitzendkrachten.

Voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor het eerste kwartaal 18.545 euro

OpleidingsniveauAlleen jongeren zonder diploma hoger onderwijs/
Inschrijving bij de VDABVerplicht behalve voor de doelgroep leerlingen

Nieuwe werknemers: verplicht

Werknemers die al in dienst zijn: niet van toepassing

Bedrag van de vermindering (per kwartaal)

Laaggeschoolde jongeren: volledige vrijstelling

Nieuwe werknemers NWWZ: volledige vrijstelling

Werknemers die al in dienst zijn:

  • < 60 jaar: 600 euro
  • ≥ 60 jaar: 1.500 euro
Duur van de vermindering

Laaggeschoolde jongeren: maximaal 2 jaar

Leerlingen en DBSO-jongeren: duur van de leerovereenkomst of de opleiding

Nieuwe werknemers NWWZ: maximaal 2 jaar

Werknemers die al in dienst zijn: duur van de tewerkstelling

 

Doelgroepverminderingen voor 58-plussers