Voorwaarden voor de werknemer

De nieuwe werknemer:

 • is 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt.
  Let op: de leeftijd voor deze doelgroepvermindering is in 2020 opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Kreeg u vóór 1 januari 2020 een doelgroepvermindering toegekend voor een oudere niet-werkende werkzoekende die u in dienst nam? Dan blijft u die vermindering voor maximaal 8 kwartalen behouden.
 • was voor hij in dienst trad minstens 1 werkdag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. Hij hoeft geen werkloosheidsuitkering te krijgen om in aanmerking te komen.
  Was uw werknemer niet ingeschreven als niet-werkende werkzoekende? Vraag dan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan.
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (de maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer of een vestigingseenheid met een vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). De woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden
 • is effectief aan de slag in uw onderneming.
  • De werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte.
  • Ook SWT’ers (bruggepensioneerden) die bijklussen in uw onderneming, komen in aanmerking.
  • Gepensioneerden die bijklussen in uw onderneming komen niet in aanmerking.
 • was in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet voor u aan de slag.
  Is dat wel het geval? Vraag dan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan.
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.
  Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Lees meer op de website van de sociale zekerheid(opent in nieuw venster).

Loonvoorwaarden 58-plussers

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de 58-plusser de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

 • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar
 • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

Uitzendsector

Voor de uitzendsector bedraagt het refertekwartaalloon:

 • 18.545 euro tijdens het eerste kwartaal van elk jaar
 • 13.945 euro tijdens de 3 laatste kwartalen van elk jaar.

Verschillen per kwartaal

Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt.

Let op: het kwartaal zonder doelgroepvermindering telt mee in de maximaal 8 kwartalen waarin de oudere recht geeft op doelgroepvermindering.

Voorwaarden voor de werkgever

Als werkgever komt u in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

 • uw onderneming in het Vlaamse gewest is gevestigd
 • u actief bent in de privésector.

Werkgevers uit de openbare sector of de socialprofitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.


Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)