Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers - Bedrag, duur en cumulaties

Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers - Bedrag, duur en cumulaties

Met de doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers kunt u een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever normaal gezien moet betalen voor een werknemer van 60 jaar of ouder. 

Bedrag

De leeftijd van uw werknemer bepaalt het bedrag van de doelgroepvermindering:

  • jonger dan 62 jaar: 600 euro
  • 62 jaar of ouder: 1.500 euro.

U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de oudere werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt.

De leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal bepaalt het verminderingsbedrag

Aangepaste vermindering

Het bedrag van de doelgroepvermindering wijkt af als:

  • de oudere werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt in dat geval aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.
  • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid tot het bedrag van de te betalen bijdrage.

Lees meer over de berekening van de bedragen(opent in nieuw venster) op de website van de sociale zekerheid.

Duur

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers geldt zolang de oudere werknemer in dienst is.

Doelgroepvermindering combineren met andere maatregelen

U mag de doelgroepvermindering combineren met de volgende steunmaatregelen:

U mag de doelgroepvermindering niet combineren met de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen(opent in nieuw venster).