Hoe begint een leerling met duaal leren?

 • Stap 1

  Advies klassenraad

  De klassenraad adviseert of de leerling klaar is voor duaal leren. Neem voor meer informatie contact op met de klastitularis, leerlingenbegeleider, directie of secretariaat.

 • Stap 2

  Inschrijven bij een opleidingsverstrekker

  Duaal leren wordt georganiseerd in scholen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, SYNTRA-campussen en buso-scholen voor opleidingsvormen 3 en 4.

 • Stap 3

  Een werkplek vinden

  Leerlingen kunnen de erkende werkplekken raadplegen(opent in nieuw venster) op de website duaalleren.vlaanderen.

  Op school of in het centrum kan de leerling bij de zoektocht naar een werkplek ondersteuning vragen aan een trajectbegeleider.

 • Stap 4

  Overeenkomst sluiten

  Na een intakegesprek sluiten de leerling, de school en de onderneming waar de leerling gaat werken, een overeenkomst.

 • Stap 5

  Opleidingstraject

  De trajectbegeleider ondersteunt en begeleidt de leerling tijdens het hele traject. Een mentor in de onderneming helpt de leerling met alle vragen en zorgt voor de opleiding op de werkplek.

Overeenkomst

Bij duaal leren sluiten de leerling, het bedrijf en de school een overeenkomst. Welke overeenkomst dat is, hangt af van het systeem waarin de jongere de opleiding volgt en het aantal uren dat de jongere op de werkplek doorbrengt.

Dualoog

Dualogen zijn terugkerende inspiratiesessies over de laatste trends en bevindingen op het snijvlak van de arbeidsmarkt en de opleidingswereld.

Bekijk alle presentaties en documenten van de afgelopen Dualogen.

Lerend netwerk

Duaal leren is sinds september 2019 uitgerold in het volledige secundair onderwijs. Het lerend netwerk verkent de mogelijkheden van duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs.

Lees meer over het Lerend netwerk Duaal in het hoger en het volwassenenonderwijs.

 • Van toepassing op Vlaamse Gewest