Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lerenden uit het onderwijs opleiden op de werkplek

Lerenden uit het onderwijs opleiden op de werkplek

Leerlingen uit het secundair onderwijs en cursisten uit het volwassenenonderwijs krijgen via duaal leren of andere vormen van alternerend leren de kans om zowel in een schoolse omgeving als op de werkvloer kennis en vaardigheden te verwerven. Door in uw onderneming of organisatie een leerwerkplek aan te bieden, helpt u deze lerenden hun opleiding in het onderwijs te vervolmaken, bereidt u hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en leidt u mee de werknemers van de toekomst op.

 

Online infosessies 2024

Op 24 juni (11u00 - 13u00) en op 9 september (17u00 - 19u00) organiseert het Departement Werk en Sociale Economie online infosessies voor ondernemingen en sociale secretariaten.

Gedurende deze online infosessie ontvangt u de basisinformatie over de erkenning van een onderneming als leerwerkplek, de verschillende types overeenkomsten in duaal en alternerende opleidingen en de sociaaljuridische aspecten bij het opleiden in uw onderneming. We lichten eveneens de regeling rond de premie kwalificerend werkplekleren toe.

Schrijf u hier in(opent in nieuw venster).

Duaal leren en alternerend leren

Stappenplan - Opleiden op de leerwerkplek

Om een leerwerkplek aan te bieden zet u de volgende stappen:

 • Stap 1

  In een duale of andere alternerende opleiding verwerft de lerende een groot deel van de aan te leren competenties op de leerwerkplek. Het is dan ook belangrijk dat in uw onderneming de activiteiten aan bod komen die noodzakelijk zijn om deze competenties te verwerven.

  Per opleiding werd een activiteitenlijst ontwikkeld. Daarin vindt u terug welke activiteiten belangrijk zijn om de opleiding in uw onderneming te kunnen aanbieden.

  Raadpleeg de activiteitenlijsten.

 • Stap 2

  De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de leerwerkplek. Hij ziet toe op het goede verloop van het leerproces op de leerwerkplek en is aanspreekpunt voor de lerende en de trajectbegeleider.

 • Stap 3

  Om als werkgever een lerende op te leiden, moet u erkend zijn als leeronderneming. U moet een erkenning hebben voor elke duale of alternerende opleiding waarvoor u een overeenkomst wilt sluiten en voor elke vestiging waar u lerenden wilt opleiden.

 • Stap 4

  In het secundair onderwijs zijn de leerlingen in alternerende opleidingen minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud. Ze volgen een opleiding in duaal leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

  In het volwassenenonderwijs volgt de cursist een duale opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Het gaat om niet-leerplichtigen die via het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs wensen te behalen.

  Om een lerende te vinden kunt u contact opnemen met de opleidingsverstrekker of uw werkplekken in de kijker zetten op duaalleren.vlaanderen(opent in nieuw venster).
  Lees meer.

 • Stap 5

  Nodig de lerende uit voor een intakegesprek. Bedenk op voorhand wat de verwachtingen zijn, maar wees realistisch: de tewerkstelling maakt deel uit van de opleiding van de lerende.

  In het intakegesprek kunt u de wederzijdse verwachtingen bespreken, een realistisch beeld van de job schetsen en peilen naar de motivatie van de lerende. Op die manier vergroot u de kans op een goede match tussen lerende en leerwerkplek.

 • Stap 6

  Als u de lerende wenst op te leiden in uw onderneming, dan sluit u een overeenkomst af. Er zijn verschillende types overeenkomsten. Welke overeenkomst van toepassing is, hangt af van een aantal factoren, zoals de opleiding die de lerende volgt en het aantal uren dat de lerende op de leerwerkplek doorbrengt.

  De trajectbegeleider van de school of het opleidingscentrum zal samen met u de overeenkomst opmaken en een opleidingsplan op maat van de lerende opstellen. In dit opleidingsplan wordt afgesproken welke competenties de jongere op school zal aanleren en welke competenties op de werkvloer zullen worden aangeleerd.

 • Stap 7

  Zorg voor een warm onthaal van de lerende op de werkplek en maak van het begin af aan duidelijke afspraken.

 • Stap 8

  De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces en volgt de competentieverwerving van de lerende op. De mentor creëert een ontwikkelingsgericht en stimulerend leerklimaat door de lerende taken te geven in functie van zijn mogelijkheden en van het opleidingsplan.

  Als bepaalde werkzaamheden in de onderneming onvoldoende aan bod komen, wordt in overleg met de opleidingsinstelling naar alternatieven gezocht.

 • Stap 9

  Door het ondertekenen van een overeenkomst met een lerende neemt uw onderneming bepaalde engagementen op zich.

 • Stap 10

  De mentor toetst en evalueert geregeld of de leerdoelen worden behaald en hoe dat gebeurt.

Handvaten voor een kwaliteitsvolle leerwerkplek

Het ‘Kwaliteitsgroeimodel van de leerwerkplek’ wil vanuit een kwaliteitsvisie ondernemingen stimuleren om in te zetten op een groeipad als leerwerkplek.