Gedaan met laden. U bevindt zich op: Competenties aanleren op de werkplek

Competenties aanleren op de werkplek

In een duale of alternerende opleiding verwerft de lerende een groot deel van de competenties op de leerwerkplek. Om een kwalitatieve opleiding aan te kunnen bieden, moet de onderneming duidelijk weten welke competenties de lerende moet verwerven.

De competenties worden beschreven in:

Bij de start van het opleidingstraject maakt de trajectbegeleider samen met de mentor van uw onderneming een opleidingsplan op. Dit opleidingsplan is gebaseerd op het standaardtraject of de opleidingsstructuur. Het opleidingsplan geeft het individuele leertraject weer en is daarom afgestemd op de noden en mogelijkheden van de lerende. Het omvat zowel de lescomponent als de werkplekcomponent.

De rol van de mentor bij de uitvoering dit individuele opleidingsplan is groot. Als ondernemer is het dan ook belangrijk om dit opleidingsplan te kennen en om uw mentor te ondersteunen bij de uitvoering ervan.