Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onthaal van de lerende op de werkplek

Onthaal van de lerende op de werkplek

Zorg voor een warm onthaal van de lerende op de werkplek en maak duidelijke afspraken van bij de start. Het onthaal van de lerende vraagt tijd en voorbereiding.

De lerende moet bij de start op de leerwerkplek heel wat informatie verwerken. Doseer die informatie door een onderscheid te maken tussen een informatie- en integratiefase.

Informatiefase - Eerste opleidingsdag op de werkplek

 • Zorg voor een warm onthaal tijdens de eerste werkdag en stel de lerende voor aan de werknemers.
 • Maak de lerende vertrouwd met de nieuwe leer- en werkomgeving, zodat het gevoel van onzekerheid vermindert. Schenk aandacht aan de fysieke en sociale omgeving.
 • Overloop het arbeidsreglement en de overeenkomst.
 • Regel praktische zaken, zoals arbeidskledij, werktuitrusting, toegangsbadge of sleutel, kastje in de kleedkamer of e-mailadressen.
 • Licht afspraken en gebruiken in de onderneming (maaltijden, verjaardagen, pauzes...) toe. Schenk specifieke aandacht aan aspecten die voor de lerende relevant zijn (openbaar vervoer, fietsenstalling...).
 • Licht veiligheidsvoorschriften vanaf dag één toe.

Integratiefase - Tijdens de startweken

In deze fase wordt de verkregen informatie geïntegreerd in de dagelijkse arbeid. Help de lerende in het verwerken van de informatie door:

 • de informatie te doseren en af en toe een pauze in te lassen.
 • de informatie te herhalen.
 • de informatie op een praktische manier bij de lerende te toetsen.

Verdere succesfactoren voor een vlot onthaal

 • Zorg ervoor dat de lerende alle belangrijke informatie en afspraken ergens kan terugvinden.
 • Zorg ervoor dat alle personeelsleden op voorhand op de hoogte zijn van de komst van de lerende. Maak ook duidelijk wat u van elk personeelslid in het kader van de opleiding van de lerende verwacht. Dat zorgt van het begin af aan voor duidelijkheid en bevordert ook op lange termijn de kwaliteit van de opleiding.
 • Zorg dat eventuele problemen steeds bespreekbaar zijn.
 • Bepaal duidelijk welke productiviteit bij de start van de lerende verwacht wordt. Een realistische inschatting houdt rekening met het niveau van de lerende en de verwachtingen binnen het opleidingstraject.