Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lerende gezocht voor duaal of alternerend leren

Lerende gezocht voor duaal of alternerend leren

De lerende brengt in een duale of alternerende opleiding heel wat tijd op de werkvloer door. Het is dan ook belangrijk dat er een goede match is tussen lerende en leerwerkplek en dat beide partijen met de juiste verwachtingen starten.

Hoeveel lerenden mag ik opleiden?

U mag nooit meer lerenden tegelijkertijd opleiden dan dat er werknemers in uw onderneming zijn. Als u geen werknemers in dienst heeft, dan mag u maximum één lerende tegelijkertijd opleiden.

Per vestigingsplaats mag het aantal lerenden in opleiding niet meer bedragen dan het aantal werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Het aantal lerenden dat een mentor gelijktijdig mag opleiden wordt vastgelegd door het (sectoraal) partnerschap. Raadpleeg hier per sector het aantal toegelaten lerenden per mentor.(PDF bestand opent in nieuw venster) (Lees hier meer informatie over de bevoegdheidsverdelingen van de sectorale partnerschappen).

Over welke lerenden gaat het?

In het secundair onderwijs zijn de leerlingen in alternerende opleidingen minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud. Ze volgen een opleiding in duaal leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. De leerlingen worden in de opleidings- of onderwijsinstelling gescreend om na te gaan of ze klaar zijn om te leren op een werkplek.

In het volwassenenonderwijs volgt de cursist een duale opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Het gaat om niet-leerplichtigen die via het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs wensen te behalen.

Hou er rekening mee dat het om lerenden in opleiding gaat, het zijn dus geen volwaardige werknemers. Geef hen ruimte om te groeien.

Een lerende vinden

U kunt contact opnemen met een school of centrum in de buurt die de opleiding aanbiedt voor het beroep waarin uw onderneming actief is. Bekijk alle opleidingsinstellingen die duale of alternerende opleidingen aanbieden(opent in nieuw venster).

Zorg er ook voor dat lerenden uw leerwerkplek vlot kunnen vinden. Lerenden kunnen de erkende werkplekken raadplegen (opent in nieuw venster)op de website duaalleren.vlaanderen. Hou daarom de informatie over uw leerwerkplekken actueel in het digitale loket app.werkplekduaal.be. U kan per opleiding en vestiging waarvoor u erkend bent aanduiden of er een beschikbare werkplek is. Per vestiging kan u een voorstellingstekst, foto’s en contactgegevens toevoegen. Hoe meer lerenden kunnen zien en aanvoelen wat het betekent om in uw onderneming te mogen leren, hoe groter de kans dat ze contact met u zullen opnemen.

Beheer uw werkplekken in het digitale loket(opent in nieuw venster).

Hebt u een lerende gezocht maar niet gevonden? Vul onderstaand contactformulier in en u wordt gecontacteerd voor verdere ondersteuning.