Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen

Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen

Een goede uitwerking van duaal leren vereist samenwerking en afstemming tussen de verschillende belanghebbenden in de onderwijs- en werkwereld. Met dat doel zijn het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en verschillende sectorale partnerschappen opgericht. In die organen zetelen zowel werk- als onderwijspartners.

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is bevoegd voor de erkenning van een onderneming als kwaliteitsvolle leerwerkplek in het kader van duale en alternerende opleidingen.

Daarnaast is het partnerschap ook bevoegd voor de controle op de uitvoering van de overeenkomsten op de leerwerkplek, het informeren van ondernemingen over duaal leren, het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken. Het partnerschap geeft ook advies over duaal leren en stelt jaarlijks een monitoringsrapport op.

Het Vlaams Partnerschap kan deze bevoegdheden delegeren aan sectorale partnerschappen of aan het Departement Werk en Sociale Economie via samenwerkingsakkoorden.