Gedaan met laden. U bevindt zich op: Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het Secundair Onderwijs Publicaties

Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het Secundair Onderwijs

Het belang van natuur voor de algemene ontwikkeling van de jongeren (12-18 jaar) wordt veelvuldig aangehaald in de wetenschappelijke literatuur. Hierbij wordt de link gemaakt met zowel de gezondheid, het welbevinden en schoolprestaties, als met het leggen van fundamenten voor een duurzame houding als burger.

In Vlaamse scholen (incl. Nederlandstalig onderwijs in Brussel) worden heel wat inspanningen gedaan om natuureducatie te verankeren. Toch blijkt uit ons onderzoek dat buiten leren, natuurcontact en -beleving minder gemakkelijk verankerd geraken in secundaire scholen dan in het basisonderwijs. Wat zijn dan de drempels en hoe kunnen we ze overwinnen?

cover van de publicatie met jongeren die op een bruggetje staan

Wetenschappelijk onderzoek en bevraging

In 2021 gaf Duurzaam Educatiepunt aan UAntwerpen (Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving en Edubron) de opdracht om wetenschappelijke literatuur over dit thema te onderzoeken. Op basis van een literatuurstudie en drie internationale cases werd het belang van natuurbetrokkenheid voor jongeren onder de loep genomen. Bijzondere aandacht ging daarbij naar drempels en hefbomen om jongeren bij de natuur te betrekken. Het rapport van deze overheidsopdracht is terug te vinden in dit deel I van dit rapport.

Voor deel II ging Duurzaam Educatiepunt met enkele stakeholders in dialoog over de resultaten van de literatuurstudie van UAntwerpen. Er werd naar de mening gevraagd van leerlingen, leerkrachten, pedagogische begeleiders, MOS-begeleiders en medewerkers van organisaties met een aanbod aan natuur- en milieueducatie voor secundaire scholen.

Webinar

Deze studie werd door de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen voorgesteld op 24 november 2021.

Proeftuinen

Duurzaam Educatiepunt gaat aan de slag met deze aanbevelingen via o.a. 3 proeftuinen waarbij we de bevindingen uit het rapport toepassen:

  • bij het ontwikkelen van het natuureducatief aanbod in centra,
  • bij het ontwerpen van buitenleerruimten,
  • via het aanreiken van handvatten voor leerkrachten om met leerlingen op stap te gaan.

Dit is een samenwerking met Vrijplaats (Arteveldehogeschool), Jeugddienst Globelink vzw en Studio Basta.

Wordt vervolgd…

Zelf aan de slag?

Ondertussen kan je zelf ook je mouwen opstropen en meer aan natuur werken met jongeren:

Op de hoogte blijven? Of deel je graag je plannen of ervaringen met ons?

In samenwerking met