Gedaan met laden. U bevindt zich op: Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijkheid.

De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter aan de hand van het voorgelegde bewijs vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Daarnaast kan een huwelijk ook onherstelbaar ontwricht zijn als u en uw partner gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden.

Zowel bij een bewijs van onherstelbare ontwrichting als bij een feitelijke scheiding moet u langsgaan bij de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder.

  Bewijs van onherstelbare ontwrichting

  Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer het onmogelijk is om verder samen te leven. U of uw partner kunnen bewijzen leveren op alle wettelijke manieren (brieven, e-mails, foto's, getuigen,...)

  De echtscheiding wordt onmiddellijk uitgesproken wanneer de rechter aan de hand van het voorgelegde bewijs vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

  Feitelijke scheiding

  Het huwelijk is ook onherstelbaar ontwricht als u en uw partner gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden.

  Dienen u en uw partner een gezamenlijke aanvraag in, dan volstaat het om 6 maanden feitelijk gescheiden te leven. Dienen jullie een aanvraag in vóór de termijn van 6 maanden, dan herhalen jullie na een reflectieperiode een tweede maal voor de rechtbank jullie wil tot echtscheiding.

  Dient u een eenzijdige aanvraag in, dan moet u meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden leven. Dient u uw aanvraag voor die periode in, dan wordt het huwelijk als onherstelbaar ontwricht beschouwd als u na een reflectieperiode een tweede maal voor de rechtbank verschijnt en u uw wil tot echtscheiding herhaalt.